Posts Tagged PCK

Życzenia Noworoczne.

31 grudnia 2011

Szczęśliwego Nowego Roku, dużo zdrowia i pomyślności wszystkim Krwiodawcom i sympatykom życzy Międzyzakładowy Klub HDK, PCK przy PKP Wrocław Gł.
 
 
 
 
 
 
 
.
 

Październikowe posiedzenie Zarządu.

15 października 2011

 

 
W dniu 19.10.2011 o godz. 15.00 w pomieszczeniu klubowym odbyło się Posiedzenie Zarządu Międzyzakładowego Klubu HDK przy PKP W-w Gł.
Posiedzenia rozpoczął Prezes Andrzej Grębla, który przywitał uczestników, wśród nich Posła – elekta na Sejm RP kolegę Michała Jarosa. Następnie przedstawił porządek posiedzenia:
 
 
1. Odczytanie protokołu z Zebrania członkowskiego z dnia 22.IX.2011.
2. Omówienie spraw bieżących Klubu HDK PCK
· informacje dotyczące działalności Klubu
· omówienie przygotowań do planowanej na dzień 12.V.2012 klubowej imprezy okolicznościowej
· terminowość opłacania składek członkowskich
· systematyczność oddawania potwierdzeń oddania krwi
· strona internetowa naszego Klubu
3. Głos zaproszonych gości
4. Sprawy różne
(more…)

Jeszcze raz o biletach MPK

7 sierpnia 2011

Zarząd Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi P.C.K. przy PKP Wrocław Główny informuje:
Rada Miejska Wrocławia podjęła w dniu 16 czerwca 2011r. UCHWAŁĘ nr X / 207 / 11 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego” w której §3 ust. 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „ Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu co najmniej:

a) mężczyźni – 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości
ilość innych jej składników,
b) kobiety – 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników”.
Podstawą do korzystania z nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego jest nadal imienny bilet wystawiany przez Z.D. i U.M. we Wrocławiu. Uchwała weszła w życie i obowiązuje od 29 lipca 2011r. Krwiodawcy, którzy uzyskali wymaganą ilość krwi mogą osobiście
składać wnioski / wniosek do wypełnienia na miejscu/, w siedzibie Dolnośląskiego Zarządu Okręgowego PCK we Wrocławiu przy ul. Bujwida 34, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00. Należy dostarczyć:
1. Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5
2. Zaświadczenie z R.C.K. i K. o ilości oddanej krwi

Majowy Festyn-relacja

1 czerwca 2011

 

 

 IMG_8869 W dniu 21 maja 2011 r. w godz. 10.00 – 21.30 na obiekcie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, Kompleks sportowo – rekreacyjny „ORLIK” w Brochowie, z inicjatywy

Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny

odbył się FESTYN – PIKNIK Rodzinny Honorowych Dawców Krwi, w którym uczestniczyli przyjaciele, znajomi oraz współpracownicy. Głównym celem tego wydarzenia była „INTEGRACJA”, dlatego cały program był skierowany do rodzin kolejarskich z różnych Zakładów Grupy PKP oraz Gości zaproszonych z zewnątrz. Organizatorzy w tym dniu zapewnili dużo atrakcji dla dzieci: plac zabaw, przejażdżki konne, zamki dmuchane, euro – Bangi itp. Były również atrakcje dla dorosłych, oraz nauka samobadania piersi dla kobiet, badanie poziomu cukru we krwi, badanie ciśnienia tętniczego, pokazy tresury psów obronnych SOK itp.

(more…)

Zaproszenie na Festyn

8 maja 2011

 

Zrzut ekranowy001

Następna strona »