Posts Tagged krew

Krajowa Rada Kolejarskich Klubów HDK PCK

2 grudnia 2012

Kolejarska Służba Krwi ma swoją bogatą i dość długą tradycję, a  w przyszłym roku będziemy obchodzili jej 50-cio lecie powstania oraz 55-cio leci powstania Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Historia Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK PCK sięga roku 1990 w którym to zebrała się grupa inicjatywna i za zgodą ówczesnego Ministra Komunikacji została powołana do życia. W tamtym okresie Polskie Koleje Państwowe były jedną firmą mającą podział na 8 Dyrekcji Okręgowych Kolei  Państwowych ustalono, że Krajowa Rada zostanie dostosowana do struktur już panujących w przedsiębiorstwie PKP. Zadaniami jakie stały przed KR były: prowadzenie działalności zmierzającej do popularyzowania idei Honorowego Krwiodawstwa w środowisku kolejarskim, pomoc w tworzeniu klubów HDK na PKP,  organizacja okolicznościowych imprez , uroczystości i rajdów dla kolejowych krwiodawców. Wszystko układało się dobrze aż do dnia 8 listopada 2000 roku kiedy to weszła w życie ustawa o  komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” zadała ona potężny cios nie tylko w Polską Kolej ale również w krwiodawców – ludzi, którzy niosą bezinteresownie pomoc drugiemu człowiekowi. Zaczęły się ciężkie czasy dla Kolejarskiej Służby Krwi, wiele klubów HDK postawionych zostało w stan likwidacji, niektóre z ocalałych dostawały wypowiedzenia ze swoich siedzib, zaczął się ogólny chaos związany z niezrozumieniem ludzi działających społecznie w słusznej idei,  wszystko to wiązało się z zaprzestaniem działalności K.S.K. Po ponad 10 latach przerwy w działalności na spotkaniu w Spale, grupa inicjatywna poruszyła problem związany z Kolejarską Służbą Krwi, której zadaniem było łączenie klubów HDK niezależnie od przynależności do spółek kolejowych. Tak od słów do czynów wznowiliśmy działalność K.S.K. a obecnie oczekujemy na zgłaszanie się klubów zainteresowanych zrzeszeniem w Krajowej Radzie Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK obecnie jest Nas już ponad 416 osób. Zapraszamy do działania. Razem możemy więcej.
Niech hasłem przewodnim odnowionej Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK PCK będą słowa „Służba i Krew to Nasz Cel”
 
Kluby i stowarzyszenia, które już przystąpiły do Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK PCK:
1.       Klub HDK PCK „1520” przy PKP LHS w Zamościu.
2.       Stowarzyszenie HDK R.P.  Klub „Kolejarz” im. Dr. Med. Ireny Białówny z Białegostoku,
3.       Klub HDK PCK „Strażnica Życia” przy Komendzie Straży Ochrony Kolei w Przemyślu,
4.       Klub HDK PCK przy Węźle PKP w Kutnie,
5.       Klub HDK PCK przy PKP Cargo Wagon Sp. z o.o. w Toruniu,
6.       Stowarzyszenie HDK R.P.  Klub im. Dr. Praw Andrzeja Ferstena przy Centrali PKP S.A.
7.       Międzyzakładowy Klub HDK PCK przy PKP Wrocław Główny,
.
 

Wyróżnieni członkowie w 2009 roku

15 grudnia 2009

logo_pck

.

.

W tym roku, już tradycyjnie jak co roku podczas dni HDK wręczono odznaczenia zasłużonym członkom klubu.

.

.

..

(more…)

Dni HDK 2009

12 grudnia 2009

Tradycyjnie jak co roku w dniu 11 grudnia 2009 r. odbyło się Uroczyste spotkanie KLUBU Honorowych Dawców Krwi PCK przy Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych PKP we Wrocławiu z Dyrektorami Zakładów Pracy, Przedstawicielami Związków Zawodowych, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, oraz Władzami Miejskimi i Lokalnymi w świetlicy Stacji PKP Wrocław Brochów. Członków

 

Pokaz slajdów z spotkania jest dostępny po kliknięciu zdjęcia obok a sprawozdanie można obejrzeć tutaj

90-lecie PCK

12 grudnia 2009

dyplom2009-2

.

Z okazji 90-lecia PCK dostaliśmy pisemne  podziękowania i gratulacje za naszą działalność oraz życzenia dalszych sukcesów od Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa.

Dostaliśmy również list gratulacyjny od Rady miejskiej Wrocławia za naszą działalność wraz z życzeniami wszelkiej pomyślnościdyplom2009-1

 

.

.

.

.

Obydwa listy można obejrzeć po kliknięciu na wybrany

 

 

Nasz klub został odznaczony

5 października 2009

dyplom2009-3

.

Nasz klub 2 października 2009  został odznaczony Odznaką Honorową PCK II Stopnia , przez Kapitułę Odznaki Honorowej w uznaniu za zasługi na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża

.

.

Dyplom w pełnym rozmiarze można zobaczyć po kliknięciu w zdjęcie obok

 

 

 

.

Następna strona »