Posts Tagged honorowy

Zaproszenie na Festyn

8 maja 2011

 

Zrzut ekranowy001

Protokół z zebrania członków klubu w dniu 11. IV. 2011

5 maja 2011

ZEBRANIE CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEGO KLUBU H.D.K.ZEBRANIE CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEGO KLUBU H.D.K. P.C.K. PRZY PKP WROCŁAW GŁÓWNY w dniu 11. IV. 2011 roku

Uczestnicy wg załączonej listy obecności (do wglądu w siedzibie klubu).

Zebranie rozpoczął Prezes Andrzej Grębla, który przywitał przybyłych gości oraz członków Klubu i przedstawił porządek zebrania.

Następnie zapoznał zebranych z funkcjonowaniem naszej klubowej strony internetowej podkreślając, że jest to dobra forma łączności i przekazywania różnych informacji z życia Klubu między Zarządem a poszczególnymi członkami. Podziękował Bolkowi Dolnemu za to że pilnuje i prowadzi tą stronę.

W dalszej kolejności Prezes Andrzej Grębla wspomniał zebranym o zmarłych w ubiegłym roku członkach naszego Klubu HDK, których odejście uczczono tradycyjną minutą ciszy. Informacje o zgonach były zamieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Następnie przypomniał członkom Klubu o konieczności aktualizowania danych osobowych, co jest niezbędne do prawidłowego prowadzenia wszelkiej ewidencji oraz w przypadku wystąpień o różnego rodzaju wyróżnienia. Zaapelował o sprawne i systematyczne przekazywania zmienionych danych jak również potwierdzeń o ilości oddanej honorowo krwi.

Poinformował zebranych o wprowadzonej przez Zarząd Główny PCK odpłatności za odznaki i odznaczenia.

Życzenia Wielkanocne

23 kwietnia 2011

WIELKANOC 2011

clip_image002

W zdrowiu i spokoju
przeżycia radosnych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego życzy:

Zarząd Międzyzakładowego Klubu HDK PCK przy PKP Wrocław Główny.

 

 

 

clip_image002[4]       

Wielkanoc 2011

clip_image004 Niech czas Wielkiej Nocy,

Utrzyma nasze serca w mocy,

A wszystkie nasze marzenia,

Żeby były do spełnienia

Aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości,

Abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności,

I niech symbol Boskiego Odrodzenia,

Będzie dla nas celem do spełnienia.

życzy:

Zarząd Klubu HDK-PCK

przy Komendzie Wojewódzkiej Policji

we Wrocławiu

Spotkanie członków klubu-11 kwietnia 2011

20 marca 2011

 

Zarząd Klubu HDK PCK zaprasza na spotkanie Członków Klubu

w dniu 11 kwietnia 2011 r. ( poniedziałek ) o godz. 15,30

w Gmachu byłej DDOKP ul. Joannitów 13

SALA Nr 200 I I – piętro.

 

PORZĄDEK SPOTKANIA :

 

1. Omówienie spraw bieżących Klubu HDK PCK:

     – informacje dotyczące działalności Klubu

     – strona internetowa naszego Klubu

2. II – FESTYN KRWIODAWCÓW (Piknik w dniu 21.V.2011 r.)

     – omówienie i przygotowanie programu

3. Uzupełnienie dokumentacji klubowej:

     – adresy zamieszkania i Zakładów Pracy

     – numery telefonów kontaktowych

     – zdjęcia legitymacyjne do kartoteki

4. Sprawy różne.

 

U W A G A !!!

1. Prosimy o dostarczenie zaległych potwierdzeń oddania krwi.

2. PROSIMY O DOSTARCZENIE LEGITYMACJI Honorowego Dawcy

Krwi w celu dokonania odpisu oddań krwi w poszczególnych latach,

ponieważ nie zgadzają się dane z Kartoteką Klubową, a przez to w wielu

przypadkach nie możemy wnioskować o wyróżnienia.

3. DYŻUR ZARZĄDU w 2 i 4 środę miesiąca w siedzibie Klubu.

 

Z Czerwonokrzyskim pozdrowieniem.

 

 

Ulga podatkowa dla krwiodawców

11 marca 2011

POMAGAJĄC INNYM MASZ SZANSĘ ZMNIEJSZYĆ SWÓJ PODATEK

Kim jest honorowy krwiodawca?

 

Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 

Na czym polega ulga dla honorowych krwiodawców?

 

Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:

• od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym) lub

• od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (składanym do 30 kwietnia1 roku następującego po roku podatkowym). Jednocześnie do zeznania podatnik dołącza formularz PIT/O, w którym wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddał krew).

Przedmiotem darowizny jest oddana bezpłatnie krew, jak również osocze lub inne składniki krwi.

(more…)

Następna strona »