Posts Tagged HDK

III Akcja Krwiodawstwa 2016

18 czerwca 2016

 

W piątek, 17 czerwca, odbyła się kolejna akcja honorowego oddawania krwi przed Dworcem PKP Wrocław Główny.
O godz. 9.00 został uruchomiany Mobilny Punkt Krwiodawstwa. Niestety, po kilkudziesięciu minutach nad Wrocław nadciągnęła potężna burza. Ulewa z piorunami trwała dwie godziny     i na ten czas akcję trzeba było przerwać.
Nie był to więc najlepszy dzień, ale mimo przeciwności 22 bohaterów nie zrezygnowało        i oddało w sumie 10 litrów bezcennego leku. To dużo czy mało? Nie można mówić o porażce, zwłaszcza że kilka osób oddało krew po raz pierwszy w życiu
 
Dziękujemy spółkom z Grupy PKP, które przekazały na akcję firmowe gadżety (PKP Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „Dolkom” we Wrocławiu). Liczymy, że przy kolejnej akcji dołączy do nich także PKP Intercity. Następna zbiórka przed wrocławskim dworcem już 6 lipca w godz. 11.00  – 17.30.
 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po VII Pikniku

2 czerwca 2016

 

 
 
VII  –  PIKNIK Międzyzakładowego  Klubu  Honorowych  Dawców  Krwi  PCK   przy  PKP  Wrocław  Główny.
W dniu 21 maja 2016 r. – sobota na obiekcie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław „ORLIK”  na  Wrocławskim Brochowie odbył się po raz siódmy PIKNIK organizowany przez Międzyzakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK  przy  PKP Wrocław Główny – przy współ – organizacji Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław. Głównym celem tegoż przedsięwzięcia jest INTEGRACJA Kolejowych Zakładów Pracy oraz Zakładów świadczących usługi na rzecz kolei i podróżnych.  Dlatego że Członkowie Klubu wywodzą się z różnych Zakładów – taka integracja przez sport pozwala na lepsze poznanie się.  Od wielu lat Zarząd Klubu współpracuje z MCS Wrocław – a za pomoc przy organizacjach „PIKNIKÓW” pomagamy MCS przy organizacjach Maratonu Wrocław.  Na czerwcowym „Półmaratonie Wrocław” – na mecie będziemy wręczać Medale dla zawodników natomiast na wrześniowym Maratonie Wrocław tradycyjnie będziemy obsadzać PÓŁMETEK tegoż Maratonu.  W tym roku MCS reprezentowali: dr Jerzy KOSA i Janusz FORYŚ oraz Studenci wrocławskiej AWF – którzy przygotowali i przeprowadzili gry i zabawy dla dzieci oraz turniej „Mini Piłkarzyków” – oczywiście były nagrody rzeczowe.
Bardzo dużo dzieci zgłosiło się do konkursu plastycznego „KREW DAREM ŻYCIA”. Zwycięzcami tegoż konkursu zostały wszystkie dzieci, prace były wyjątkowo ciekawe a pomysły rewelacyjne.  Atrakcją dla dzieci był ogródek „Małpi Gaj”.
Wśród Gości uczestniczących w VII – Pikniku  –  można było zauważyć:  Michała JAROSA – Posła na Sejm oraz Członka naszego Klubu, Czesław ROSĘ  – PREZESA   Dolnośląskiego Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej  „DOLKOM”  Sp. z o.o. we Wrocławiu Andrzeja KUDŁĘ – Dyrektora  PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu, Marcina CHAMELĘ – Dyrektora Regionalnego Zakładu Zachodniego w Poznaniu PKP „Intercity” SA,  Przemysław BAUMGARTA –  Dyrektora  PKP „CARGO” SA  Dolnośląski Zakład  Spółki  Wrocław, Gabriela BLACHNIERKA – Z – cę Dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP we Wrocławiu.
Wśród uczestników  PIKNIKU  –  byli również obecni motocykliści z Grupy „KOLEC MOTOR HAUS” i piękna etiuda na 15 silników (harleyów).  Warto było tego posłuchać.Duże wrażenie na uczestnikach zrobił punkt informacyjny „Bezpieczny Przejazd” przygotowany przez  PKP PLK Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu.  Było również stoisko  KOLEI  DOLNOŚLĄSKICH  SA  –  promujące przewozy Regionalne.
Bardzo duże słowa uznania należą się Grupie Pierwszej Pomocy PCK  z Oławy w składzie:  Piotr GRĘBLA,  Grzegorz OZDARSKI,  Asia SZUMSKA,  MAGDA SZUMSKA,  MARCEL MARKOWICZ –  którzy przez cały dzień pod czujnym okiem  Pani Barbary WÓJCIK –  Ratownika Medycznego, uczyli dzieci i nie tylko bo również młodzież a nawet dorosłych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  W tym miejscu warto zaznaczyć że właśnie z inicjatywy między innymi tegoż Klubu Krwiodawców powstała w/w Grupa, a takim małym motorem napędowym tej Grupy była Joanna GRĘBLA – absolwentka Państwowej Szkoły Medycznej.
(more…)

Wreszcie mamy swój Medal Klubowy

15 maja 2016

 

Po wielu staraniach, przeciwnościach, oraz braku funduszy wreszcie mamy swój Medal Klubowy, oraz nowy baner.
A tak wyglądają:

 
 

 

 

 

 

Krajowa Rada Kolejarskich Klubów HDK PCK

2 grudnia 2012

Kolejarska Służba Krwi ma swoją bogatą i dość długą tradycję, a  w przyszłym roku będziemy obchodzili jej 50-cio lecie powstania oraz 55-cio leci powstania Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Historia Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK PCK sięga roku 1990 w którym to zebrała się grupa inicjatywna i za zgodą ówczesnego Ministra Komunikacji została powołana do życia. W tamtym okresie Polskie Koleje Państwowe były jedną firmą mającą podział na 8 Dyrekcji Okręgowych Kolei  Państwowych ustalono, że Krajowa Rada zostanie dostosowana do struktur już panujących w przedsiębiorstwie PKP. Zadaniami jakie stały przed KR były: prowadzenie działalności zmierzającej do popularyzowania idei Honorowego Krwiodawstwa w środowisku kolejarskim, pomoc w tworzeniu klubów HDK na PKP,  organizacja okolicznościowych imprez , uroczystości i rajdów dla kolejowych krwiodawców. Wszystko układało się dobrze aż do dnia 8 listopada 2000 roku kiedy to weszła w życie ustawa o  komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” zadała ona potężny cios nie tylko w Polską Kolej ale również w krwiodawców – ludzi, którzy niosą bezinteresownie pomoc drugiemu człowiekowi. Zaczęły się ciężkie czasy dla Kolejarskiej Służby Krwi, wiele klubów HDK postawionych zostało w stan likwidacji, niektóre z ocalałych dostawały wypowiedzenia ze swoich siedzib, zaczął się ogólny chaos związany z niezrozumieniem ludzi działających społecznie w słusznej idei,  wszystko to wiązało się z zaprzestaniem działalności K.S.K. Po ponad 10 latach przerwy w działalności na spotkaniu w Spale, grupa inicjatywna poruszyła problem związany z Kolejarską Służbą Krwi, której zadaniem było łączenie klubów HDK niezależnie od przynależności do spółek kolejowych. Tak od słów do czynów wznowiliśmy działalność K.S.K. a obecnie oczekujemy na zgłaszanie się klubów zainteresowanych zrzeszeniem w Krajowej Radzie Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK obecnie jest Nas już ponad 416 osób. Zapraszamy do działania. Razem możemy więcej.
Niech hasłem przewodnim odnowionej Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK PCK będą słowa „Służba i Krew to Nasz Cel”
 
Kluby i stowarzyszenia, które już przystąpiły do Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK PCK:
1.       Klub HDK PCK „1520” przy PKP LHS w Zamościu.
2.       Stowarzyszenie HDK R.P.  Klub „Kolejarz” im. Dr. Med. Ireny Białówny z Białegostoku,
3.       Klub HDK PCK „Strażnica Życia” przy Komendzie Straży Ochrony Kolei w Przemyślu,
4.       Klub HDK PCK przy Węźle PKP w Kutnie,
5.       Klub HDK PCK przy PKP Cargo Wagon Sp. z o.o. w Toruniu,
6.       Stowarzyszenie HDK R.P.  Klub im. Dr. Praw Andrzeja Ferstena przy Centrali PKP S.A.
7.       Międzyzakładowy Klub HDK PCK przy PKP Wrocław Główny,
.
 

Majowy festyn-afisz

22 kwietnia 2012


 

Następna strona »