Posts Tagged HDK Wrocław

Krajowa Rada Kolejarskich Klubów HDK PCK

2 grudnia 2012

Kolejarska Służba Krwi ma swoją bogatą i dość długą tradycję, a  w przyszłym roku będziemy obchodzili jej 50-cio lecie powstania oraz 55-cio leci powstania Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Historia Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK PCK sięga roku 1990 w którym to zebrała się grupa inicjatywna i za zgodą ówczesnego Ministra Komunikacji została powołana do życia. W tamtym okresie Polskie Koleje Państwowe były jedną firmą mającą podział na 8 Dyrekcji Okręgowych Kolei  Państwowych ustalono, że Krajowa Rada zostanie dostosowana do struktur już panujących w przedsiębiorstwie PKP. Zadaniami jakie stały przed KR były: prowadzenie działalności zmierzającej do popularyzowania idei Honorowego Krwiodawstwa w środowisku kolejarskim, pomoc w tworzeniu klubów HDK na PKP,  organizacja okolicznościowych imprez , uroczystości i rajdów dla kolejowych krwiodawców. Wszystko układało się dobrze aż do dnia 8 listopada 2000 roku kiedy to weszła w życie ustawa o  komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” zadała ona potężny cios nie tylko w Polską Kolej ale również w krwiodawców – ludzi, którzy niosą bezinteresownie pomoc drugiemu człowiekowi. Zaczęły się ciężkie czasy dla Kolejarskiej Służby Krwi, wiele klubów HDK postawionych zostało w stan likwidacji, niektóre z ocalałych dostawały wypowiedzenia ze swoich siedzib, zaczął się ogólny chaos związany z niezrozumieniem ludzi działających społecznie w słusznej idei,  wszystko to wiązało się z zaprzestaniem działalności K.S.K. Po ponad 10 latach przerwy w działalności na spotkaniu w Spale, grupa inicjatywna poruszyła problem związany z Kolejarską Służbą Krwi, której zadaniem było łączenie klubów HDK niezależnie od przynależności do spółek kolejowych. Tak od słów do czynów wznowiliśmy działalność K.S.K. a obecnie oczekujemy na zgłaszanie się klubów zainteresowanych zrzeszeniem w Krajowej Radzie Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK obecnie jest Nas już ponad 416 osób. Zapraszamy do działania. Razem możemy więcej.
Niech hasłem przewodnim odnowionej Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK PCK będą słowa „Służba i Krew to Nasz Cel”
 
Kluby i stowarzyszenia, które już przystąpiły do Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK PCK:
1.       Klub HDK PCK „1520” przy PKP LHS w Zamościu.
2.       Stowarzyszenie HDK R.P.  Klub „Kolejarz” im. Dr. Med. Ireny Białówny z Białegostoku,
3.       Klub HDK PCK „Strażnica Życia” przy Komendzie Straży Ochrony Kolei w Przemyślu,
4.       Klub HDK PCK przy Węźle PKP w Kutnie,
5.       Klub HDK PCK przy PKP Cargo Wagon Sp. z o.o. w Toruniu,
6.       Stowarzyszenie HDK R.P.  Klub im. Dr. Praw Andrzeja Ferstena przy Centrali PKP S.A.
7.       Międzyzakładowy Klub HDK PCK przy PKP Wrocław Główny,
.
 

Majowy festyn-afisz

22 kwietnia 2012


 

Życzenia Wielkanocne

28 marca 2012

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie
wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole,
oraz smacznego święconego jajka Krwiodawcom i wszystkim ludziom dobrej woli
życzy Zarząd Międzyzakładowego Klubu HDK PCK przy PKP Wrocław Główny.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z okazji ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY wszystkiego najlepszego, zdrowia, pomyślności, smacznego Święconego oraz bardzo mokrego dyngusa  przesyła Zarząd Klubu HDK w Jelczu-Laskowicach
(no i ja też)                                                                            Stefan Trojanowicz
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marcowe zebranie członków klubu.

25 marca 2012


 
 

SPRAWOZDANIE

Z ZEBRANIA CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEGO KLUBU HDK PCK

PRZY PKP WROCŁAW GŁÓWNY ODBYTEGO W DNIU  2012. 03. 21.

O GODZINIE 15.30  W GMACHU BYŁEJ DDOKP WROCŁAW

 

 
ZEBRANIE ODBYŁO SIĘ WG NASTĘPUJĄCEGO PORZĄDKU:

 1. Zagajenie -powitanie zaproszonych gości.
 2. Omówienie spraw bieżących Klubu HDK
 3. Omówienie Rejonowego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego PCK
 4. Propozycje IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZ KLUB HDK w roku 2012
 5. Omówienie planu pikniku organizowanego przez nasz klub w dniu 12 maja 2012 r. (sobota)
 6. Głos gości zaproszonych
 7. Propozycje, wnioski i sprawy różne.
 8. Zakończenie Zebrania.

(more…)

Zebranie Zarządu

2 marca 2012 
 
PROTOKÓŁ
Z  POSIEDZENIA ZARZĄDU MIĘDZYZAKŁADOWEGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK PRZY PKP WROCŁAW GŁÓWNY ODBYTEGO W DNIU 29.02.2012. O GODZINIE 15.10 W SIEDZIBIE KLUBU PRZY ULICY SUCHEJ.
 
 
 
 
Porządek zebrania:

 1. Zagajenie – powitanie uczestników zebrania oraz przybyłych gości
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Omówienie sprawy odznaczeń:

a)  Odznaki Honorowej PCK
b)  Odznaczeń Państwowych

 1. Omówienie sprawy PIKNIKU HDK zaplanowanego na dzień 12.05.2012.
 2. Przygotowanie zebrania członkowskiego.
 3. Omówienie przygotowań do spotkania ze Związkami Zawodowymi.
 4. Przygotowanie wzoru pisma do Dyrektorów Zakładów Pracy w sprawie pomocy przy zorganizowaniu Pikniku HDK.
 5. Wnioski i propozycje
 6. Informacja w sprawie możliwości korzystania ze świetlicy Rady Osiedla Brochów.
 7. Zakończenie zebrania (more…)
Następna strona »