Strona główna » Aktualności klubowe » VIII Piknik HDK

VIII Piknik HDK


 
VIII – PIKNIK  KRWIODAWCÓW
W dniu 20 maja 2017 r. ( sobota),  na brochowskim „ORLIKU” odbył się  już  VIII – PIKNIK Krwiodawców  oraz  VIII – Turniej Piłki Nożnej. Organizatorem tegoż Pikniku był Międzyzakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny. Piknik rozpoczął się tuż po godz. 9:00  losowaniem drużyn turniejowych które poprowadzili Pani Sędzia   – Agnieszka  TURKOWYD  oraz  Pan  Andrzej  KUCZMA. Ogółem do Turnieju piłkarskiego przystąpiło  9  drużyn.

Na terenie „Orlika” również rozłożyły się Firmy Kolejowe ze swoimi stoiskami: PKP PLK Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu – z prezentacją „Bezpieczny Przejazd” oraz  Koleje Dolnośląskie SA – ze stoiskiem promocyjnym.  Ta druga Firma przeprowadziła konkurs „Wiedzy o Kolejach Dolnośląskich” – w którym nagrodami były „Vouchery”  na przejazd   na dowolnej trasie którą obsługują Koleje Dolnośląskie.  Również swoje stoisko miało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu – tam można było dowiedzieć się:  jak zostać Honorowym Krwiodawcą i kto może zostać Krwiodawcą.  Również przy tym stoisku ulokowana była Grupa Pierwszej Pomocy z Oławy – której Szefem jest były brochowianin Piotr GRĘBLA.  Grupa ta przez cały dzień prowadziła profesjonalne warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy a chętni mogli skorzystać z zajęć praktycznych na fantomach.  Chętnych nie brakowało.  Ok. godz. 10,30 na parking na Orliku zajechało ok. 20 motocykli którymi przybyli  Motocykliści  z  Grupy „ KOLEC  MOTOR  HAUS ”  które spotkało się z bardzo dużym  zainteresowaniem  a chętni mogli odbyć krótką przejażdżkę.   Na obiekcie również był zlokalizowany „Ogródek Sportowo – Rekreacyjny”  organizowany przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław a pod okiem dr. Jerzego Kosy – zajęcia prowadzili studenci z AWF Wrocław.  Też pod egidą MCS odbył się Turniej   PIŁKARZYKÓW w którym brały udział drużyny dwuosobowe.  W  konkursach były również nagrody.  Kolejnym miejscem organizowanym przez Klub Krwiodawców  był  konkurs plastyczny na temat Honorowego Krwiodawstwa w którym wzięło udział bardzo dużo dzieci, oczywiście wszystkie dzieci zostały wyróżniane nagrodami i dyplomami.  Kolejnym konkursem był „konkurs piosenki” – tu również dużo osób wzięło udział i też wszystkie dzieci były wyróżnione nagrodami i dyplomami.  Dla dorosłych odbył się konkurs karaoke  i tu też była nagrodą (beczuszka wina) W godzinach południowych zajechał radiowóz z Komisariatu Policji Wrocław – Rakowiec  i tu Policjanci przeprowadzili znakowanie rowerów do którego zgłosiło się kilkunastu rowerzystów.   Był bufet,  wata cukrowe itp.

W tym miejscu warto wspomnieć że Honorowe Krwiodawstwo jest to oddawanie krwi przez osoby zdrowe na rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników. Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których krew jest niezbędna.  Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PCK.  Jako jednostki podstawowe mogą być organizowane w każdym środowisku.  Uczestnictwo w działaniach na rzecz samowystarczalności Polski w krew i jej składniki, propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi, organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem klubu HDK PCK. We współpracy z zarządami PCK oraz placówkami służby krwi systematyczne organizowanie akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi,  organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby,  udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich oddziałów terenowych,  otaczanie należy tą troską i opieką  członków klubu HDK PCK,  organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień członkom klubu oraz honorowym dawcom krwi,  organizowanie imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych dla członków klubu i ich rodzin oraz wolontariuszy i sympatyków PCK,  integracja środowiska honorowych dawców krwi, udział w realizacji innych zadań statutowych PCK.
Jak jasno wynika Kluby Krwiodawców są ciałami całkowicie społecznymi nie posiadające żadnych środków na prowadzenie działalności a dzięki wsparciu nielicznych Związków Zawodowych mogą być organizowane takie przedsięwzięcia jak w dniu dzisiejszym.
Ok. godz. 15:00  odbyła się ceremonia wręczenia nagród i upominków  a  skoro był to  Piknik Krwiodawców część ta rozpoczęła się od wręczenia  Odznaczeń dla Honorowych Krwiodawców oraz Osób które wspierają działalność  Klubu Krwiodawców.  I tak:
W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadał n/w Odznakę i Tytuł:
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – III – stopnia (po oddaniu 5 litrów kobieta i 6 litrów mężczyzna)
1.  Paweł  BŁACHOWICZ
2.  Anna  SKRZYPIŃSKA – ROKICKA
3.  Piotr  DUDA
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – II – stopnia (po oddaniu 10 litrów kobieta i 12 litrów mężczyzna)
1.  Oskar  OLEJNIK
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – I – stopnia (po oddaniu 15 litrów kobieta i 18 litrów mężczyzna)
1.  Marek  DZIERŻAK
2.  Dariusz  GRABKOWSKI
3.  Zdzisław  KUŚNIERZ
4.  Piotr  SZATKOWSKI
 
W dowód uznania  za wieloletnie bezinteresowne i czynne wspieranie działań na rzecz Klubu i Honorowego Krwiodawstwa PCK    ZARZĄD  KLUBU   Honorowych  Dawców  Krwi  PCK  przy  PKP  Wrocław  Główny NADAŁ: BRĄZOWĄ  ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA MIĘDZYZAKŁADOWEGO  KLUBU  Honorowych Dawców Krwi PCK”:

  1. Związek  Zawodowy  Maszynistów  Kolejowych  we  Wrocławiu  –  Przewodniczący  Zdzisław SZEWCZYK
  2. Zarząd  Międzyzakładowego  Związku  Zawodowego  Pracowników  Automatyki  i Telekomunikacji  PKP  we  Wrocławiu  –  Przewodniczący  Piotr  PILCH
  1. Komisja  Zakładowa „SOLIDARNOŚĆ” przy  Zakładzie  Zachodnim  PKP „Intercity” SA  –  Przewodniczący – Waldemar  BRZEZIŃSKI
  2. Komisja  Zakładowa  „SOLIDARNOŚĆ” przy  PKP „CARGO”  Dolnośląskiego Zakładu Spółki we  Wrocławiu  –  Przewodniczący  –  Zbigniew  GADZICKI

5.   Młodzieżowe  Centrum  Sportu  Wrocław
6.   Wojciech  GĘSTWA  –  Dyrektor  Młodzieżowego  Centrum  Sportu  Wrocław
7.   Danuta  WAWRZYNIAK
8.   Piotr  RACHWALSKI  –  Prezes    Koleje  Dolnośląskie  SA
9.   Krzysztof   DWORAK  –  Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
10.   Barbara  WÓJCIK  –  Ratownik Medyczny  RCK i K we Wrocławiu
11.   Andrzej  SIKORSKI
12.   Władysław   SZCZEPAŃSKI
13.   Mirosław  MINTUS
14.   Kazimierz  SZEWCZYK
15.   Karol  BALCEREK
16.   Zygmunt  SOBOLEWSKI
W/w  Odznaczenia wręczył   Andrzej GRĘBLA –  Prezes Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny.
Wśród uczestników VIII – Pikniku Krwiodawców przez większość dnia uczestniczyli Goście: Michał JAROS – Poseł  na  Sejm RP,  Piotr UHLE – Radny Rada Miejska Wrocławia, Dionizy Cezary PACAMAJ – wiceprezes Kolei Dolnośląskich SA, Mirosława TALARSKA Członek  Zarządu „DOLKOM” we Wrocławiu, Krzysztof   DWORAK –  Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu,  Mirosław URUSKI –  z-ca Dyrektora PKP „Cargo” SA we Wrocławiu ,  Ewa  LIEBNER –  z–ca Dyrektora PKP „Cargo” SA we Wrocławiu  oraz  Przedstawiciele Organizacji Związkowych.
I wreszcie nadeszła chwila aby wyróżnić drużyny w Turnieju Piłki Nożnej w którym  wzięły udział Wrocławskie Zakłady Kolejowe z których wywodzą się Członkowie – Krwiodawcy.  Oprócz siedmiu Zakładów Kolejowych wziął udział również  Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Wrocławiu oraz Gościnnie  poza turniejem drużyna  „Elektroniki”  Wrocław .
Klasyfikacja w VIII – Turnieju  Piłki  Nożnej O  PUCHAR  Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny:

I – miejsce: PKP  PLK  Zakład Linii Kolejowych  we Wrocławiu
W  składzie: Janusz MĄDRY,  Paweł TKACZYK,  Sylwester KŁOS,  Andrzej NOWIŃSKI,  Filip  ZAGZIŁ,  Jarosław MAJCHER,  Robert TOMASZEWSKI,  Przemysław MATUSIAK
Kapitan i Opiekun Drużyny: Janusz  MĄDRY
 
II – miejsce: Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy M.P.K.  we  Wrocławiu
W składzie: Kryspin  ZARZECZNY,  Kamil  PRZYBYSZEWSKI,  Waldemar  WĘGŁOWSKI,  Przemysław  PODGÓRSKI,  Piotr  Krzyżanowski,  Joanna  TURKIEWICZ,  Maciej  WOSINEK,  Sławomir  MISIUK,  Marek  SURMACZEWSKI
Kapitan i Opiekun Drużyny: Piotr  Krzyżanowski
 
III – miejsce: Koleje  Dolnośląskie SA
W składzie: Sławomir GRABOWSKI,  Daniel BEDNARZ,  Robert GLIŃSKI,  Dariusz JANIAK,  Marcin SŁOMKA,  Łukasz MATYKA,  Michał NICPOŃ,  Grzegorz PRZYBYLSKI,  Paweł PACZKOWSKI,  Patryk MICHORCZYK,  Piotr KACZEMBA, Krzysztof OSTROPOLSKI
Kapitan Drużyny: Sławomir GRABOWSKI,  Opiekun Drużyny: Andrzej SIKORSKI
 
IV – miejsce: PKP  „CARGO”  SA  Dolnośląski  Zakład  Spółki
W składzie: Marcin DYCZKOWSKI,  Marcin LEWKIEWICZ,  Grzegorz PALECZNY,  Mateusz GÓRSKI,  Sebastian ŁYSZCZAN,  Krzysztof  KOZACZYŃSKI,  Marek OLEJNIK, Paweł PROKOPIUK,  Paweł STRZECHA,  Radosław ZASĘPA,  Adrian DOŁBACZUK,  Sebastian PAWNIŚ Kapitan Drużyny: Marcin DYCZKOWSKI,
Opiekun Drużyny: Beata KUBIAKOWSKA – SZAJNOGA
 
V  – miejsce: Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych we Wrocławiu
W składzie: Marek POGODA,  Robert PRZYGODZKI,  Dariusz BANASIAK,  Roland KALAJEW,  Michał DULĘBA,  Daniel WAWRZYNOWICZ,  Szymon NOWAK,  Bartosz GRZELCZAK,  Andrzej  SIWIK,  Tomasz  SKUPIN
Kapitan Drużyny: Robert PRZYGODZKI,   Opiekun Drużyny: Zdzisław SZEWCZYK
 
VI – miejsce: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM”  SP. Z O.O. we Wrocławiu
W składzie: Michał GRECH,  Marek DONHOFFNER,  Maciej STEFANIK,  Oskar WÓJCIK Jakub  FEJA, Rafał WAWRZYNIUK,  Mateusz LIANA,  Jakub BURCZYŃSKI,  Tomasz WARZECHA,  Jerzy ZASTAWNY,  Zdzisław ZAWORSKI
Kapitan i Opiekun Drużyny: Damian  BARON
 
VII – miejsce: Trakcja  System  Wrocław
W składzie: Mateusz PRZYSZLAK,  Sebastian RAK,  Bartłomiej KOKOCIŃSKI,  Andrzej WĘGRZECKI,  Mateusz RAK,  Jacek PRZYSZLAK,  Maciej GRZEGOREK,  Mirosław WOLNY,  Piotr KAŁUŻA,  Bartosz SZYIŃSKI
 
VIII – miejsce: PKP „INTERCITY”  SA   Sekcje  Poznańskie
W składzie: Grzegorz KOPERSKI,  Tomasz GŁOWACKI, Maciej RATAJ,  Jakub SZYMAŃSKI,  Sławomir KAŹMIERCZAK,  Aleksander BOROWIAK,  Przemysław GRONEK,  Ryszard KRAWCZYK,  Krzysztof KRZEPICKI,  Mateusz KOSIŃSKI,  Paweł KOWALSKI,  Adam KRUŚ
Kapitan i Opiekun Drużyny: Grzegorz KOPERSKI
 
Najlepszy  bramkarz –   Filip  ZAGZIŁ  (PKP PLK Z.L.K. Wrocław)
Najlepszy  strzelec –  Marek  SURMACZEWSKI  (Klub HDK przy M.P.K. Wrocław)
Najlepszy  zawodnik – Sylwester  KŁOS  (PKP PLK Z.L.K. Wrocław)
 
Szczególne słowa  PODZIĘKOWANIA  należą  się  Organizacjom  Związkowym  które  bardzo pomogły przy organizacji  VIII – Pikniku  Krwiodawców  oraz  VIII – Turnieju Piłki Nożnej o  PUCHAR  Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny  a  są to:
–   Związek  Zawodowy  Maszynistów  Kolejowych  we  Wrocławiu
–   Zarząd  Międzyzakładowego  Związku  Zawodowego  Pracowników  Automatyki  i Telekomunikacji  PKP  we  Wrocławiu
–  Komisja  Zakładowa „SOLIDARNOŚĆ” przy  Zakładzie  Zachodnim  PKP „Intercity” SA
–  Komisja  Zakładowa  „SOLIDARNOŚĆ” przy  PKP „CARGO”  Dolnośląskiego  Zakładu Spółki  we  Wrocławiu
 
Bardzo duże słowa  uznania  należą się  GRUPIE  Pierwszej Pomocy z Oławy która to od kilku lat przez cały dzień  PIKNIKU  prowadziła warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w składzie:  Piotr GRĘBLA –  Szef Grupy  oraz  Joanna SZUMSKA,  Magda SZUMSKA
 
Duże słowa  PODZIĘKOWANIA  należą  się  osobom  które  bardzo  dużo  czasu  poświęciły na   przygotowaniu  a  po  zakończeniu  uporządkowaniu  i  poskładaniu  sprzętu:
Bolesławowi  DOLNEMU,   Andrzejowi  SIKORSKIEMU,  Zdzisławowi  KUŚNIERZOWI oraz  Arturowi  ADAMCZYKOWI.
 
Zdjęcia w galerii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności klubowe

Brak komentarzy to “VIII Piknik HDK”

Leave a Reply

(required)

(required)