Strona główna » Aktualności klubowe » Podsumowanie 2016 r.

Podsumowanie 2016 r.

29 stycznia 2017


 
SPOTKANIE  NA  SZCZYCIE  –  27 styczeń 2017 r.
Tradycyjnie jak co roku w dniu 27 stycznia 2017 r. z inicjatywy Zarządu Klubu Krwiodawców odbyło się spotkanie Zarządu z Dyrektorami Zakładów Kolejowych z terenu Wrocławia,  oraz z Przedstawicielami Instytucji które współpracują i chcą współpracować z Klubem.  Spotkanie rozpoczął  Prezes Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi  PCK przy PKP Wrocław Główny  –  Andrzej GRĘBLA –  który przywitał przybyłych Gości w osobach: Michał   JAROS –  Poseł na Sejm R.P.,  Krzysztof  DWORAK –  Dyrektor Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa we Wrocławiu,  Sławomir  MIELNIKIEWICZ  – Dyrektor Zakładu  3M Wrocław C&CTC,  Wojciech  GĘSTWA –  Dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław,  Jerzy  KOSA –   Pełnomocnik  Dyrektora ds. WG Wrocław 2017  z  Młodzieżowe  Centrum  Sportu  Wrocław,  Michał  POPEK –  Kierownik Działu  Upowszechniania  Sportu  Młodzieżowe  Centrum  Sportu  Wrocław,  Michał  JANISZEWSKI –  Rzecznik Prasowy M.C.S.  Wrocław,  Dariusz   MIKOŁAJCZYK –  Wiceprezes Dolnośląskiego Zarządu  Okręgowego PCK  we  Wrocławiu,  Andrzej  KUCZMA –   trener i sędzia piłkarski we Wrocławiu,   Andrzej  SKWAREK –  Naczelnik Działu w Spółce PKP  „ Intercity ” SA,  Mirosława  TALARSKA –  Dyrektor  ds. Ekonomiczno – Finansowych  Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej   „ DOLKOM ”  we Wrocławiu,  Dionizy, Cezary  PACAMAJ –  Wiceprezes Zarządu  Koleje Dolnośląskie SA,   Andrzej  KUDŁA –  Z – ca Dyrektora Oddziału Centrum  Realizacji Inwestycji  PKP PLK  SA we  Wrocławiu,  Jacek  KRAWCZUN –  Dyrektor Dolnośląskiego  Zakładu  Spółki  PKP  „CARGO”  S.A,  Janusz  KAZIOR  –  Z – ca Dyrektor ds. Handlowych  PKP „Intercity” SA  Zakładu  Zachodniego  w   Poznaniu  i  Tomasz  SZYSZKOWSKI –  Komendant Oddziału Regionalnego  Straży Ochrony Kolei  we  Wrocławiu.

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym Gościmy Osoby które po raz pierwszy w tym szacownym  gremium uczestniczy w podsumowaniu działalności Klubu w roku 2016. Kluby Krwiodawców PCK  są  to Organizacje całkowicie społeczne których zadaniem jest niesieni bezinteresowne pomocy osobom oczekującym na bezcenny lek – krew.  Nie możemy prowadzić działalności gospodarczej itp. Nasz Klub został założony  25 marca 1985 r. w  chwili obecnej liczy  160 członków. Miniony  rok  był  rokiem dość  takim  „długim rokiem”  w  działalności  ze  względu  na  wiele  przedsięwzięć.  –  13 grudnia 2015 r.  odbyło  się spotkanie  takie jak w dniu dzisiejszym  –  11 stycznia  2016 r. odbyło  się  zebranie  sprawozdawczo – wyborcze naszego Klubu i  został wybrany  Zarządu  Klubu  w  składzie:
–  Andrzej  GRĘBLA –  Prezes  Międzyzakładowego Klubu HDK PCK  przy PKP  Wrocław  Główny  –  Pracownik  PKP „Intercity” SA
–  Władysław  SZCZEPAŃSKI –  Wiceprezes  –  Pracownik  „Dolkom”  Wrocław
–  Bolesław  DOLNY –  Członek  Klubu  –  Pracownik „Dolkom”  Wrocław
–  Sikorski  ANDRZEJ –  Członek  Zarządu  –  Pracownik „Kolei Dolnośląskich”
Od dnia 19 lutego 2016 r.  rozpoczęły  się „AKCJE” Honorowego Krwiodawstwa przed Dworcem Głównym których  zaplanowano 10 lecz  z  przyczyn  technicznych ( autobus do przeglądu) odbyło się  9. I tak: – 19  luty 2016 r. –  przyszło  – 49  osób  a  oddało  – 33 osoby  – 15  kwiecień  2016 r. – przyszło – 53 osoby  a  oddało  –  33 osoby                             –  17  czerwiec  2016 r. – przyszło  –   30  osób  a  oddało  –  22  osoby   –  06  lipiec  2016 r. – przyszło  –  26  osób  a  oddało  –  14  osób  –  20  lipiec  2016 r. – przyszło  –  38  osób  a  oddało  –  21  osób   –  10  sierpień   2016 r. – przyszło  –  40 osoby  a  oddało  –  36 osoby –  19  sierpień  2016 r. – przyszło  –  33  osoby,  a  oddało  –  29  osób  –  07  wrzesień  2016 r. – przyszło  –  30  osób  a  oddało  –  23 osoby –  21  październik  2016 r. –  „Akcja”  się  nie  odbyła  –  ambulans w przeglądzie –  16  grudzień  2016 r. – przyszło  – 26  osób  a  oddało  –  22  osoby. Ogółem w roku 2016 przed  wrocławskim  Dworcem  Głównym  odbyło  się  10  „Akcji”  w  których  wzięło  –  408  osób z  czego  oddało  –  243  osoby  ogółem  oddano  –  109,350,- ml . Osobiście cieszę się że w tych  „AKCJACH” – po raz pierwszy oddało 73 %  osób.
W  tym  miejscu  chciałbym  podziękować:  Dyrektorowi  Oddziału Nieruchomości  Kolejowych we Wrocławiu,  Prezesowi „Kolei Dolnośląskich” oraz  „Dolkomowi”  za  gadżety na te Akcje.

 1. Wreszcie  w  dniu  15  maja  2016 r. po  wielu  staraniach  udało  się   nam  wydać  Medal  Klubowy  –  trzy stopniowy ( złoty, srebrny i brązowy) za  NAGRODĘ  Marszałka  Województwa  Dolnośląskiego  wydaliśmy  po  kilkanaście  sztuk  –  ze względu na brak funduszy oraz   udało  się  nam  wykonać  „baner”  klubowy.
 1. 21  maja  2016 r. – odbył się   VII – Piknik  Krwiodawców  odbywający na  „ORLIKU”  na   Wrocławskim  Brochowie.    Oprócz  imprez  towarzyszących  odbyły  się:

–  ogródek sportowo – rekreacyjny   –   MCS Jerzy KOSA
–  Turniej  „Piłki  Siatkowej”
–  Turniej  „Piłki  Nożnej”
 
W dniu  21 maja 2016 r. – sobota na obiekcie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław „ORLIK”  na  Wrocławskim Brochowie odbył się po raz siódmy PIKNIK organizowany przez Międzyzakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK  przy  PKP Wrocław Główny – przy współorganizacji Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław. Głównym celem tegoż przedsięwzięcia jest INTEGRACJA Kolejowych Zakładów Pracy oraz Zakładów świadczących usługi na rzecz kolei i podróżnych.  Dlatego że Członkowie Klubu wywodzą się z różnych Zakładów – taka integracja przez sport pozwala na lepsze poznanie się.  Od wielu lat Zarząd Klubu współpracuje z MCS Wrocław – a za pomoc przy organizacjach „PIKNIKÓW” pomagamy MCS przy organizacjach Maratonu Wrocław.  Na czerwcowym „Półmaratonie Wrocław” – na mecie będziemy wręczać Medale dla zawodników natomiast na wrześniowym Maratonie Wrocław tradycyjnie będziemy obsadzać PÓŁMETEK tegoż Maratonu.  W tym roku MCS reprezentowali: dr Jerzy KOSA i Janusz FORYŚ oraz Studenci wrocławskiej AWF – którzy przygotowali i przeprowadzili gry i zabawy dla dzieci oraz turniej „Mini Piłkarzyków” – oczywiście były nagrody rzeczowe. Bardzo dużo dzieci zgłosiło się do konkursu plastycznego „KREW DAREM ŻYCIA”. Zwycięzcami tegoż konkursu zostały wszystkie dzieci, prace były wyjątkowo ciekawe a pomysły rewelacyjne.  Atrakcją dla dzieci był ogródek  „Małpi Gaj”. Wśród Gości uczestniczących w VII – Pikniku  –  można było zauważyć:  Panią Prof. Alicję CHYBICKĄ – Posła na Sejm RP,  Michała JAROSA – Posła na Sejm RP  oraz Członka naszego Klubu,  Czesław ROSĘ  – PREZESA   Dolnośląskiego Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej  „DOLKOM”  Sp. z o.o. we Wrocławiu,  Andrzeja KUDŁĘ – Dyrektora  PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu,  Marcina CHAMELĘ – Dyrektora Regionalnego Zakładu Zachodniego w Poznaniu PKP „Intercity” SA,  Przemysław BAUMGARTA –  Dyrektora  PKP „CARGO” SA  Dolnośląski Zakład  Spółki  Wrocław,  Gabriela BLACHNIERKA – Z – cę Dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP we Wrocławiu.
Wśród uczestników  PIKNIKU  –  byli również obecni motocykliści z Grupy „KOLEC MOTOR HAUS” i piękna etiuda na 15 silników (harleyów).   Warto było tego posłuchać. Duże wrażenie na uczestnikach zrobił punkt informacyjny „Bezpieczny Przejazd” przygotowany przez  PKP PLK Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu.  Było również stoisko  KOLEI  DOLNOŚLĄSKICH  SA  –  promujące przewozy Regionalne. Bardzo duże słowa uznania należą się Grupie Pierwszej Pomocy PCK  z Oławy w składzie:  Piotr GRĘBLA,  Grzegorz OZDARSKI,  Asia SZUMSKA,  MAGDA SZUMSKA,  MARCEL MARKOWICZ –  którzy przez cały dzień pod czujnym okiem  Pani Barbary WÓJCIK –  Ratownika Medycznego, uczyli dzieci i nie tylko bo również młodzież a nawet dorosłych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  W tym miejscu warto zaznaczyć że właśnie z inicjatywy między innymi tegoż Klubu Krwiodawców powstała w/w Grupa, a takim małym motorem napędowym tej Grupy była Joanna GRĘBLA –  absolwentka Państwowej Szkoły Medycznej.
W Y N I K I :
Turniej  Piłki  Siatkowej:
I  –  miejsce  –  PKP „INTERCITY” SA  Zakład Zachodni w Poznaniu – Sekcje Poznańskie
II  –  miejsce  –  Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej  „DOLKOM” Sp. z o.o. we Wrocławiu
III  –  miejsce  –  Przewozy Regionalne Sp. z o.o. ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI   z  siedzibą we Wrocławiu
 
VII  – Turniej  Piłki  Nożnej
I    –   miejsce  –  PKP „Cargo” Dolnośląski Zakład Spółki „Wrocław”
II  –   miejsce  –  PKP PLK  Zakład Linii Kolejowych Wrocław
III  –  miejsce  –  „Koleje Dolnośląskie” SA
IV  –  miejsce  –  Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury  Komunikacyjnej   „DOLKOM”  Sp. z o.o. we Wrocławiu
V   –  miejsce  –  PKP „INTERCITY” SA  Zakład Zachodni w Poznaniu  –  Sekcje  Poznań
VI  –  miejsce  –  Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu
 
Najlepszy  STRZELEC   –  Kacper HAŁDAŚ –  PKP PLK  Zakład Linii Kolejowych Wrocław  ( w Turnieju strzelił 16 bramek )
Najlepszy  ZAWODNIK  –  Patryk  DROŻYŃSKI –  PKP „Cargo” Dolnośląski Zakład Spółki „Wrocław”
Najlepszy  BRAMKARZ –   Marcin  SŁOMKA –  Koleje Dolnośląskie SA
Turniej  Piłki  Nożnej  Sędziowali:   –   Agnieszka  TURKOWYD    –   Andrzej  KUCZMA
Nagłośnienie oraz stroną muzyczną  –  poprowadził  Leszek KOPEĆ –  redaktor muzyczny pracujący w Radiu Wrocław, twórca „Muzycznej Cyganerii” oraz  audycji  „Bliżej Siebie”.
 
W trakcie Uroczystego wręczenia wyróżnień – również  Krwiodawcy zostali wyróżnieni  Tytułem:
ZASŁUŻONY  HONOROWY  DAWCA  KRWI  PCK
III  –  STPNIA po oddaniu: kobieta –  5 – litrów krwi,  mężczyźni – 6 – litrów krwi   W/w  wyróżnienie upoważnia do zniżek przy wykupie leków na receptę w aptekach  oraz  do  korzystania poza kolejnością do Placówek Służby Zdrowia

 1. BEŚKA  Tadeusz
 2. BŁACHOWICZ  Paweł
 3. BUCZAK  Alicja
 4. DOBRZYŃSKI  Patryk
 5. KARLIŃSKI  Artur
 6. OLEJNIK  Oskar
 7. RADWAN  Tomasz
 8. ZASTAWNA  Maria

II  –  STOPNIA po oddaniu:  kobieta – 10 – litrów krwi,    mężczyźni – 12 – litrów krwi

 1. DZIERŻAK  Marek
 2. KAMOŃ  Mariusz
 3. KONDRACKI  Jacek
 4. RUSNAK  Rafał

I  –  STOPNIA po oddaniu:  kobieta – 15 – litrów krwi,   mężczyźni – 18 – litrów krwi     Legitymacja w/w  wyróżnienie upoważnia do korzystania z bezpłatnej komunikacji MPK,  oraz  Kolei Aglomeracyjnej.

 1. GRABKOWSKI  Dariusz
 2. MARCINKOWSKI  Janusz
 3. SERAFINOWICZ  Marcin
 4. SIKORSKI  Andrzej

W/w odznaczenia wręczył  –  Dariusz MIKOŁAJCZYK –  Wiceprezes  Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża ds. Krwiodawstwa.
 
Za  wieloletnie  wspieranie  Ruchu Honorowego Krwiodawstwa oraz działalności  Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK  przy PKP Wrocław Główny  na  rzecz potrzebujących bezcennego leku – krwi
MEDALEM   „ Z A S Ł U Ż O N Y ”  dla Międzyzakładowego  Klubu  Honorowych Dawców Krwi PCK  przy  PKP  Wrocław Główny
SREBRNYM
Czesław  ROSA   – PREZES  Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury   Komunikacyjnej  „DOLKOM”  Sp. z o.o. we Wrocławiu który w dniu dzisiejszym                       zakończył pracę zawodową i udaje się na Zasłużoną Emeryturę
BRĄZOWYM
Mirosława  TALARSKA  – DYREKTOR   Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw   Infrastruktury Komunikacyjnej  „DOLKOM”  Sp. z o.o. we Wrocławiu
Dr  Jerzy  KOSA  –   Główny  Specjalista  Ds.  Sportu w  Młodzieżowym  Centrum   Sportu  WROCŁAW
Barbara  WÓJCIK  – RATOWNIK MEDYCZNY  –  Regionalnego Centrum   Krwiodawstwa             i  Krwiolecznictwa  we  Wrocławiu
Andrzej  KUCZMA  – Animator  Sportu, Trener  Piłki  Nożnej  oraz  SĘDZIA  Piłki  Nożnej
–   Bolesław  DOLNY  – CZŁONEK  ZARZĄDU  Międzyzakładowego  Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny
W/w Odznaczenia  wręczył  –  Andrzej GRĘBLA  –  PREZES Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny
 
Na zakończenie głos zabrał  Pan  Czesław  ROSA  – PREZES   Dolnośląskiego Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej  „DOLKOM”  Sp. z o.o. we Wrocławiu,  podziękował za zaproszenie oraz poinformował że uczestniczy w tym wydarzeniu po raz ostatni ponieważ odchodzi na zasłużoną emeryturę.  Podziękował Zarządowi Klubu za to że mimo tego że kolej jest podzielona – ten Klub Krwiodawców łączy Pracowników ze wszystkich Zakładów kolejowych z Wrocławia.
Bardzo  duże  słowa   PODZIĘKOWANIA należą się dla  Organizacji  Związkowych działających w Zakładach z których wywodzą się Członkowie naszego Klubu za okazaną  pomoc przy organizacji  VII – PIKNIKU Krwiodawców oraz Pracowników Zakładów Pracy :
1.   Związek  Zawodowy  Maszynistów  Kolejowych  we  Wrocławiu
2.   Organizacji  Związkowej NSZZ „Solidarność” przy  PKP „INTERCITY” SA Zakład  Zachodni   w  Poznaniu
3.   Komisja  Oddziałowa  NSZZ “Solidarność” Wrocław  PKP „Cargo” S.A   Dolnośląski.   Zakład Spółki  we Wrocławiu
4.   Międzyzakładowa  Organizacja Związkowa  NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ ”  przy Zakładzie Linii  Kolejowych  we Wrocławiu
5.   Związek Zawodowy Kolejarzy Dolnośląskich przy PKP PLK  Zakład Linii Kolejowych  we  Wrocławiu
6.   Międzyzakładowa  Organizacja Związkowa  NSZZ  „SOLIDARNOŚĆ”  przy Oddziale   Gospodarowania  Nieruchomościami we Wrocławiu
7.   Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP   we Wrocławiu  Komisja Zakładowa IZ Wrocław
8.   Związek Zawodowy Kolejarzy Dolnośląskich przy Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw   Infrastruktury Komunikacyjnej  „DOLKOM”   Sp. z o.o. we Wrocławiu
9.   Komisja Oddziałowa  NSZZ „Solidarność” przy Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej  „DOLKOM”  Sp.  z  o.o. we Wrocławiu
 
Reasumując, impreza chyba udana, do chwili obecnej pozytywne komentarze, że my jako Międzyzakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny działający całkowicie społecznie – potrafimy łączyć całą ”Brać Kolejarską”. Każdy z Zakładów się włączył do naszego przedsięwzięcia. PKP PLK Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu wystawił „Bezpieczny Przejazd” który ma za zadanie przeciwdziałać  złym nawykom kierowców. Koleje Dolnośląskie SA zaprezentowało działalność na niwie przewozów pasażerskich.  Szkoda tylko że PKP „Intercity” SA za wyjątkiem Balonu i namiotu Firmowego (mogliśmy wykorzystać za zgodą Naczelnika Sekcji we Wrocławiu Radosława Kycia) nie zaprezentowała się chociaż osobiście występowałem pisemnie do poprzedniego i obecnego Pana Prezesa. .  Oczywiście namiot bardzo się nam przydał ponieważ mogła pod nim działać Grupa Pierwszej Pomocy PCK z Oławy (zresztą jest plus dla naszej Firmy).

 1. 18  czerwiec  2016 r.  W organizacji 4. PKO Nocnego Półmaratonu Wrocław czynnie uczestniczył Międzyzakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny. W tym roku spotkało nas kolejne wyróżnienie – byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie 10 tysięcy medali (na zdjęciu osłonięte przed ulewą), a następnie wręczanie ich uczestnikom
 1. 34 PKO Wrocław Maraton 11 września 2016 r.  w stolicy Dolnego Śląska odbył się 34. PKO Maraton Wrocław.  Na dystansie 42.195 metrów wystartowało ok. 4500 osób, a do mety dotarło 4120 biegaczy. Na półmetku maratonu zlokalizowany był jeden z 30 punktów dopingu zawodników, obsługiwany przez Międzyzakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny.  Zawodnicy  w  głosowaniu ( bo tylko ich głosy były brane pod uwagę)  –  po zakończeniu  Maratonu   i  podsumowaniu  nasza ekipa została sklasyfikowana na VI – miejscu, oczywiście  Dyplom  i  Puchar.
 1. W dniu  24  września  2016 r. – odbyły się  I – Otwarte Mistrzostwa w Piłce  Nożnej HDK.   Drużyna  naszego  Klubu  zajęła  – II  – miejsce

 
Na zakończenie chciałbym poinformować że ilość  Członków Klubu  jest  w  granicach  160 – osób  ( kobiety  i  mężczyźni oraz emeryci i zawieszeni ze względów zdrowotnych )  Jedni przychodzą inni  odchodzą  (niektórzy  zawsze).  W roku  2016  Członkowie  Klubu  oddali  ponad  300 litrów  krwi ( pełna, osocze,  płytki  ) oczywiście  bez  AKCJI  przed  wrocławskim  dworcem PKP.  Pod koniec  ubiegłego  roku udało się nam pozyskać sprzęt nagłaśniający, co prawda nie jest nowy ale za to sprawny.
 
Następnie głos zabrał  Wojciech  GĘSTWA –  Dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław  który  bardzo  wysoko  ocenił  dotychczasową  współpracę.  Wręczył  Klubowi oraz indywidualnie  Prezesowi Klubu  –  Podziękowanie  oraz  STATUETKI – PRZYJACIEL  WROCŁAWSKIEGO  MARATONU.   Prezes nie ukrywał  zaskoczenia tak wysokim wyróżnieniem  za  które to podziękował.   Ale  to  nie  było  ostatnie  słowo Dyrektora MCS, zadeklarował że jeszcze przed kolejnym  PIKNIKIEM  Klub będzie miał swój namiot firmowy oraz  że  w miarę  możliwości  będą  nam  pomagać  –  ponieważ jak powiedział  „na tych ludzi można liczyć”.
Następnie głos zabrał   Krzysztof  DWORAK –  Dyrektor Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa we Wrocławiu,  który  poinformował  że  miniony  rok  był również  dużym  wydarzeniem  dla  R.C.K. i K. we  Wrocławiu  ponieważ  obchodzone  było  70 – lecie  placówki.  Również  bardzo  wysoko  ocenił  działalność  Klubu  a  na  zakończenie  wręczył  Prezesowi  PODZIĘKOWANIE  dla  Krwiodawców  Klubu.   Również  złożył  pewne  deklaracje  co  do  dalszej  współpracy.   Po  tym  wystąpieniu  rozwiązał  się  tzw.  worek  i  pozostali  Dyrektorzy  zadeklarowali  różnoraką  pomoc,   prosili  aby  się  umówić  na  terminy  i  na  spokojnie  porozmawiać.
 
Prezes  Klubu  bardzo  podziękował  za  te  tak  pozytywne  deklaracje  ze  strony  Dyrektorów,   podziękował  wszystkim  za  to  że  przyjęli  zaproszenie  i  przybyli.  Podziękował  również  za  to  że  rozumieją  to  co  robimy  a  dość  często  wychodzą  na  przeciw  działalności.  Prezes  podziękował  również  tym  Dyrektorom  którzy  ze  względów  służbowych  nie  mogli  przybyć  a  wyjątkowo  wspomagają  Klub.
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności klubowe

Brak komentarzy to “Podsumowanie 2016 r.”

Leave a Reply

(required)

(required)