Strona główna » Aktualności klubowe » Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

 

Ponieważ wielu młodych ludzi odpada podczas badań wstępnych przed oddaniem krwi z powodu niewiedzy, prezentujemy cykl 3 artykułów,  które powinny w tym pomóc. Oto trzeci z nich.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.


Czy oddawanie krwi jest bezpieczne?
Tak, oddawanie krwi jest bezpieczne. Igły  i pojemniki służące do pobierania  krwi są sterylne i jednorazowe.
 
Kto może zostać dawcą krwi?
Krew może oddać każda  zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, o wadze ciała powyżej 50 kg. Przy kwalifikacji uwzględnia się  również  proporcje wzrostu i wagi ciała. Przy oddawaniu 2 jednostek KKCz (podwójna erytroafereza) wymagalna jest waga przynajmniej 70 kg. Dawca powinien również władać językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza dawcy i pytań związanych z wywiadem lekarskim
 
Jakie dokumenty należy przedstawić przy oddawaniu krwi?
W związku z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Dawców Krwi warunkiem zarejestrowania się do oddania krwi jest  okazanie dokumentu ze zdjęciem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku posiadania dokumentu tożsamości bez numeru PESEL np. legitymacji ucznia lub studenta konieczne jest okazanie zaświadczenia lub innego dokumentu zawierającego wiarygodny numer PESEL. Podawanie numeru PESEL z pamięci jest niewystarczające. Nie trzeba  mieć żadnych wyników laboratoryjnych, nie trzeba  znać swojej grupy krwi.
 
Ile krwi pobiera się jednorazowo?
Jednorazowo pobiera się  450 ml.
 
Jak należy przygotować się do oddania krwi?
Nie należy przychodzić do oddania krwi na czczo!
Do oddania krwi należy zgłosić  wypoczętym, po lekkim niskotłuszczowym posiłku (np. pieczywo, chuda wędlina,  warzywa, owoce). Unikać potraw tłustych (smalec, masło, śmietana, tłusta wędlina), które mogą spowodować, że krew będzie lipemiczna (przetłuszczona) i nie będzie nadawała się do celów leczniczych. Przed oddaniem należy pić dużo wody lub soków owocowych. Pół godziny przed oddaniem krwi nie należy palić papierosów. Nie należy przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu.
 
Jak należy postępować po  oddania krwi?
Bezpośrednio po oddaniu nie należy palić tytoniu. Należy pić więcej niż zazwyczaj wody czy soków owocowych. Należy również unikać nadmiernego fizycznego wysiłku po oddaniu krwi. Osoby pracujące w zawodach: pilot, maszynista, kierowca-operator dźwigu, pracujący na wysokości mogą powrócić do pracy po 12-tu godzinach od oddania krwi.
 
Jak długo trwa donacja?
Samo oddawanie krwi pełnej trwa kilka minut – średnio 8 minut. Łączny pobyt w miejscu pobierania krwi pełnej od zarejestrowania do zakończenia oddawania krwi trwa ok. 1 godziny. W przypadku oddawania osocza  metodą plazmaferezy automatycznej czy płytek krwi metodą separacji komórkowej należy zarezerwować sobie od 2 godzin.

Jak często można oddawać krew?
Krew pełna
Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż  4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.
 
Osocze
Przerwa pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy nie może być krótsza niż 2 tygodnie. Pobranie osocza metodą plazmaferezy może być wykonane po przerwie wynoszącej co najmniej 30 dni od dnia pobrania krwi pełnej.
 
Zabiegi aferezy
Zabiegi trombaferezy (pobranie płytek krwi) i leukaferezy (pobranie leukocytów) mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku. Przerwy między zabiegami trombaferezy i leukaferezy nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie. Przerwa pomiędzy pobraniem krwi pełnej i pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy (pobranie czerwonych krwinek) nie powinna być krótsza niż 3 miesiące. Przerwa pomiędzy pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy a pobraniem krwi pełnej lub następnym zabiegiem podwójnej erytroaferezy nie powinna być krótsza niż 6 miesięcy.
Jakie badania wykonywane są przy oddaniu  krwi?
Przed każdym oddaniem krwi wykonuje się badanie poziomu  hemoglobiny lub pełną  morfologię krwi.
Przy  każdym oddaniu u krwiodawcy pobierane są  próbki na  następujące badania:

  • badania wirusologiczne
  • grupa krwi  układu ABO oraz Rh

Czy od oddawania krwi można się uzależnić?
Jest to jeden z mitów dotyczących krwiodawstwa. Jednorazowe oddanie krwi nie oznacza, że potem trzeba będzie to już robić regularnie. Organizm produkuje dokładnie tyle krwi, ile potrzebuje. Objętość  krwi wraca do normy już jeden dzień po jej oddaniu.
 
Mam pospolitą grupę krwi, czy jest sens abym oddawał krew?
Pamiętaj, że istnieje stałe zapotrzebowanie na każdą grupę krwi, bo potrzebują jej pacjenci z każdą grupa krwi.
 
Czy można oddawać krew biorąc leki?
Przez cały okres stosowania leków(oprócz witamin, doustnych środków antykoncepcyjnych, leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy, leków przeciwnadciśnieniowych) oraz przez pewien okres po zaprzestaniu ich stosowania nie należy oddawać krwi. Zawsze należy zapytać lekarza kwalifikującego do oddania krwi, jak długo należy odczekać po ostawieniu leku, gdyż leki różnie długo utrzymują się we krwi.
 
Czy osoby z nadciśnieniem tętniczym mogą oddawać krew?
Nadciśnienie tętnicze nie pozwala na oddawanie krwi jeżeli wartości ciśnienia przekraczają granice 180/100 mm Hg z tym, że lekarz może wyrazić zgodę na oddawanie krwi przez osoby przyjmujące leki obniżające ciśnienie pod warunkiem normalizacji ciśnienia tętniczego krwi.
 
Czy przyjmując Zelixę lub Meridię mogę oddawać krew?
Niestety nie. Z oddawaniem krwi należy wstrzymać się 2 tygodnie od zakończenia ich przyjmowania.
 
Czy można palić przed oddaniem?
Co najmniej pół godziny przed oddaniem i  po oddaniu nie należy palić papierosów.
Jestem wegetarianinem, czy mogę być dawcą krwi?
Jeśli dieta jest właściwie skomponowana, a co za tym idzie wyniki badań  krwi są prawidłowe można oddawać krew. Można oddać krew jeśli stężenie Hb u mężczyzn  wynosi min.13,5 g%, a u kobiet 12,5 g%.
 
Czy można oddawać krew w trakcie miesiączki?
Nie. Nie można oddawać krwi w trakcie miesiączki i przez 3 dni  od jej zakończenia.
Czy opryszczka jest jakimś przeciwwskazaniem do oddawania krwi?
W przypadku wystąpienia objawów opryszczki nie można oddawać krwi. Do oddania krwi można zgłosić się najwcześniej 2 tygodnie od ustąpienia objawów.
 
Czy chorując na łupież różowy Gilberta można oddawać krew?
Przy występowaniu zmian skórnych nie można oddawać krwi.
Czy  człowiek chory na bielactwo nabyte może oddawać krew?
Jeśli bielactwo występuje jako choroba wrodzona (od urodzenia) nie ma przeciwwskazań do oddawania krwi. Jeśli jest to postać nabyta nie powinno się oddawać krwi. Choroba może również przebiegać jako „bielactwo rzekome”, tak jak np. przy leczeniu łuszczycy (dyskwalifikacja stała) lub w przebiegu łupieżu pstrego (dyskwalifikacja tymczasowa).
 
Czy mając łuszczyce można oddawać krew?
Niestety łuszczyca dyskwalifikuje od oddawania krwi na stałe.
 
Czy w okresie odczulania można oddawać krew?
W okresie odczulania nie można oddawać krwi. Również w okresie zaostrzenia objawów alergii nie powinno się oddawać krwi.
Ile dni po wizycie u dentysty nie mogę oddawać krwi?
Leczenie stomatologiczne, wizyta u higienistka odraczają do następnego dnia. Ekstrakcja zęba, leczenie przewodowe dyskwalifikują na 7 dni. Jeśli podczas zabiegu stomatologicznego były zakładane szwy nie wolno oddawać krwi przez pół roku.
 
Choruję na depresje, czy mogę oddawać krew?
W zależności od rodzaju choroby osoby chorujące na choroby psychiczne są dyskwalifikowane na stałe lub tymczasowo (np. depresja egzogenna 1 miesiąc po zakończeniu leczenia).
Czy będąc cukrzykiem mogę oddawać krew?
Niestety osoby chorujące na cukrzyce nie mogą być dawcami krwi.
 
Na jak długo ugryzienie przez kleszcza dyskwalifikuje ugryzioną osobę jako dawcę?
Nie należy oddawać krwi przez 2 miesiące od ukłucia kleszcza.
 
Pół roku temu wykryto u mnie Zespół Gilberta.  Czy  będąc chorym na ta chorobę mogę  oddawać krew ?
Zespół  Gilberta w okresie prawidłowych wyników bilirubiny nie stanowi podstawy do wykluczenia dawcy.
 
W dzieciństwie przeszłam żółtaczkę pokarmową typu A. Czy to dyskwalifikuje mnie jako dawcę?
Niestety po przechorowaniu każdego wirusowego zapalenia wątroby (tzw. żółtaczki zakaźnej) nie można oddawać krwi. Jedynie przechorowanie żółtaczki mechanicznej nie dyskwalifikuje do  oddania krwi.
 
Moja mama choruje na żółtaczkę zakaźną. Czy ja mogę być dawcą krwi?
Bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby  dyskwalifikuje na 6 miesięcy lub na 4 miesiące przy ujemnych wynikach badań metodami biologii molekularnej. Niebezpieczeństwo zakażenia może wynikać z używania wspólnych przedmiotów, typu szczoteczka do zębów, depilator, nożyczki, żyletki.
 
Przy jakich wartościach hemoglobiny może zostać pobrana krew?
Minimalna wartość  hemoglobiny dla kobiet wynosi 12,5 g% i 13,5 g% dla mężczyzn.
 
Czy paląc marihuanę można oddawać krew?
Palenie marihuany wyklucza z oddawania krwi.
 
Jak długo po przeziębieniu nie można oddawać krwi?
Należy odczekać 2 tygodnie od ustąpienia objawów  do oddania krwi.
 
Ostatnio chorowałem na biegunkę, czy mogę oddać krew?
Należy odczekać  2 tygodni od zakończonych objawów lub leczenia do czasu oddania krwi.
 
Ile czasu musi upłynąć od zabiegu endoskopowego do oddania krwi?
Musi upłynąć  na 6 miesięcy od zabiegu endoskopowego do oddania krwi.
 
Ile czasu musi upłynąć od zrobienia tatuażu do oddania krwi?
Tatuaż  uniemożliwia oddawanie krwi przez  okres 6 miesięcy od momentu jego  wykonania.
 

Wczoraj byłem szczepiony przeciw WZW B. Jak długo trzeba czekać do oddania krwi?
Po szczepieniu przeciw wzw typu B należy odczekać 7 dni.

Czy przy chorobie  tarczycy mogę oddawać krew?
W trakcie leczenia niedoczynności tarczycy spowodowanej wolem nietoksycznym nie można oddawać krwi. Po wyleczeniu należy skonsultować się z lekarzem kwalifikującym do oddania, czy można oddawać krew. W przypadku przewlekłego zapalenia tarczycy (choroba Hashimoto, choroba de Quervaina), choroby Gravesa- Basedowa, po operacji raka tarczycy nie można oddawać krwi.
 
Miałem ryzykowny kontakt seksualny. Kiedy mogę zgłosić się do oddania krwi?
Po przypadkowym kontakcie seksualnym należy odczekać 6 miesięcy należy odczekać 6 miesięcy. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn zakażeń wirusem HIV, żółtaczki zakaźnej i innych chorób.
 
Miałem mały wypadek, po którym konieczne było szycie rany. Ile powinienem odczekać do oddania krwi?
Po szyciu chirurgicznym proszę odczekać pół roku.
 
Jak szybko po pobycie w kraju tropikalnym mogę oddawać krew?
W zależności od kraju i chorób tam występujących różny jest okres dyskwalifikacji. Po powrocie z  Afryki Środkowej i Zachodniej, Tajlandii nie należy oddawać krwi przez  6 miesięcy. Po powrocie z krajów, w których występuje malaria – 12 miesięcy.
 
 

Aktualności klubowe

Brak komentarzy to “Najczęściej zadawane pytania”

Leave a Reply

(required)

(required)