Strona główna » Aktualności klubowe » Oddanie krwi krok po kroku

Oddanie krwi krok po kroku

Ponieważ wielu młodych ludzi odpada podczas badań wstępnych przed oddaniem krwi z powodu niewiedzy, prezentujemy cykl 3 artykułów,  które powinny w tym pomóc. Oto drugi z nich.


ODDANIE KRWI KROK PO KROKU.

Bardzo ważne, aby podczas całego procesu oddawania krwi mieć przy sobie dokument tożsamości.
Trzeba go okazać w rejestracji, pracowni hematologicznej, gabinecie lekarskim oraz przed oddaniem krwi.

Droga dawcy:

  • Krok 1: Szatnia. (przy wejściu głównym) Prosimy o pozostawienie okrycia wierzchniego, dużych toreb.
  • Krok 2: Rejestracja. Należy podać aktualny adres do korespondencji i numer kontaktowy telefonu. Przy zmianie adresu konieczne jest zawiadomienie o tym fakcie Centrum Krwiodawstwa.
  • Krok 3: Pracownia Hematologiczna. Po rejestracji zgłaszamy się w Pracowni Hematologicznej, w której zostaną pobrane próbki krwi do badań, m.inn. zostanie wykonany poziom HB. W celu otrzymania wyniku tego badania należy zgłosić to przed pobraniem osobie pobierającej próbki.

Jeśli nie ma kolejki prosimy wchodzić bez wezwania.

  • Krok 4: Poczekalnia. Oczekując na wyniki badań należy wypełnić kwestionariusz długopisem (nie ołówkiem). Kwestionariusz zawiera intymne pytania, dlatego należy wypełnić go samodzielnie, bez ingerencji innych osób(kwestionariusz wydaje rejestracja).
  • Krok 5: Gabinet lekarski. Czekamy w poczekalni na wezwanie do gabinetu lekarskiego. Krwiodawcy wzywani są pojedynczo. Lekarz przeprowadzi badanie i zabierze wypełniony kwestionariusz.
  • Krok 6: Kawiarenka. Przed oddaniem krwi zalecane jest skorzystanie z oferty kawiarenki. Dawcy zakwalifikowani na zabieg pobrania płytek lub osocza, ze względu na dłuższy czas poboru, proszeni są o skorzystanie z WC.
  • Krok 7: Pobieranie krwi i jej składników. Na początek prosimy o udanie się do umywalni. Każdego dawcę prosimy o staranne umycie zgięć łokciowych obu rąk płynem z dozownika. Na umytą skórę prosimy nie naciągać rękawów. Dawca, który oddaje krew pełną oczekiwany jest w pokoju nr 2.04. Dawca zakwalifikowany na zabieg pobrania płytek lub osocza proszony jest o zgłoszenie się w pokoju nr 2.03.
  • Krok 8: Po oddaniu krwi lub jej składników należy odpocząć przynajmniej 15 minut w poczekalni, a następnie powrócić do rejestracji na parterze.
  • Krok 9: Rejestracja. Wydaje zaświadczenia potrzebne do uzyskania: zwrotu kosztów przejazdu oraz zwolnienie do pracy lub szkoły, zaświadczenie do szpitala dla dawców rodzinnych, do klubów honorowych dawców krwi, zaświadczenie do odliczenia podatkowego.
  • Krok 10: Kasa. Dawca otrzymuje zwrot kosztów przejazdu oraz talon żywnościowy, na który w kawiarence dostaje czekolady.

Od dawcy przy oddaniu krwi pobiera się próbki krwi w celu wykonania badania grupy krwi oraz wirusów: HIV, WZW typu B i C, a także kiły.
 
Ważne:   jeśli chcesz otrzymać wyniki swoich badań zgłoś ten fakt w momencie rejestracji – w przeciwnym wypadku wyniki badań nie zostaną dla Ciebie przygotowane!
Wyniki tych badań można odebrać osobiście w rejestracji  po 10 dniach.
Odbiór wyników przez inne osoby należy zgłosić w rejestracji w dniu oddania krwi.                         W przypadku nieprawidłowych wyników Dawca zostanie powiadomiony przez Centrum listem poleconym. Osobom, które oddały krew po raz pierwszy legitymacja zostanie przesłana pocztą.

Po oddaniu krwi, jeżeli uważasz, że Twoja krew nie nadaje się do przetoczenia innemu człowiekowi i chcesz, aby całość donacji została wycofana – informację taką możesz przekazać lekarzowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa telefonicznie lub osobiście lub możesz wrzucić kartkę ze swoimi danymi do skrzynki przy rejestracji.  Zrób to w jak najkrótszym czasie po oddaniu krwi, tak, aby pobraną krew można było jeszcze wycofać.
 

Aktualności klubowe

Brak komentarzy to “Oddanie krwi krok po kroku”

Leave a Reply

(required)

(required)