Strona główna » Aktualności klubowe » 30-lecie-Sprawozdanie

30-lecie-Sprawozdanie


 
 
Jubileusz 30 – lat  działalności Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny
W sobotę 23 maja 2015 r. do Sali Secesyjnej Wrocławskiego Głównego przybyli licznie goście, krwiodawcy i sympatycy, aby świętować piękną, bo 30. Rocznicę powstania Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny.
Uroczystość Jubileuszową rozpoczął koncert Tercetu Smyczkowego „SCALA” działającego przy Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Jelczu – Laskowicach. Po koncercie, i wprowadzeniu sztandaru MKHDK, Andrzej Grębla  –  Prezes Klubu, czyniący honory domu, witał przybyłych na uroczystość gości, wśród których byli:
Michał Jaros – Poseł na Sejm RP;  Małgorzata Szymczyk – Nużka –  Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu;  Rafał Czepil – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia;  Wojciech Gęstwa – Zastępca Dyrektora Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław;  Jerzy Kosa – Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław;  Czesław Rosa – Prezes Zarządu Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Spółka z o.o. we Wrocławiu; Mirosława Talarska – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Spółka z o.o. we Wrocławiu;  Danuta Wawrzyniak – Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Spółka z o.o. we Wrocławiu; dr Bogusław Molecki – Dyrektor Pionu Handlowego „Koleje Dolnośląskie” SA;   Janusz Kazior – Dyrektor Regionalny Zakładu Zachodniego w Poznaniu „PKP Intercity” SA;   Andrzej Kudła – Dyrektor PKP PLK Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu;  Tadeusz Szulc – Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP we Wrocławiu;  Małgorzata Kaczmarek – Dyrektor Regionalny „PKP Intercity” SA;  Piotr Szymański z firmy „EKOLOGIS” Laboratorium Badań Środowiskowych S.c.;   Andrzej Sikorski – Pełnomocnik ds. nieruchomości i organizacji przewozów „Kolei Dolnośląskich” SA; Kazimierz Putyra – były Burmistrz Jelcza – Laskowic;   Aleksander Mitek – były wiceburmistrz Jelcza – Laskowic;  Andrzej Piech – „Przewozy Regionalne” Oddział Dolnośląski we Wrocławiu;  Marek Kucharzak – Zastępca Naczelnika Działu Pracowniczego PKP CARGO Dolnośląski Zakład Spółki;  Krzysztof Klarecki – wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża   we Wrocławiu, a także Prezes Klubu HDK PCK przy KW Policji we Wrocławiu;  Katarzyna Bręczewska z Klubu HDK PCK przy MPK we Wrocławiu;  Zdzisław Szewczyk ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych we Wrocławiu;  Zdzisław Domagała – Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Dolnośląskich przy Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Spółka z o.o. we Wrocławiu; Waldemar Brzeziński – Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Zachodnim „PKP Intercity” w Poznaniu;  Bartłomiej Sarna – Menager Dworca PKP Wrocław Główny.
Klub Honorowych Dawców Krwi przy PKP Wrocław Główny został założony 25 marca 1985 roku. Początkowo Klub liczył 32 członków – krwiodawców, a z czasem ilość jego członków wzrosła do 100, wywodzących się z PKP.W związku ze zmianami strukturalno-organizacyjnymi zachodzącymi w Przedsiębiorstwie PKP po roku 1989, Klub musiał dostosować swoje struktury do tych zmian. W związku ze zmianami organizacyjnymi zmienił nazwę na Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zakładzie Przewozów Regionalnych we Wrocławiu. Jednak kolejne zmiany, za którymi – jak powiedział Andrzej Grębla, od 29 lat prezes Klubu – trudno było nadążyć, powodowały, że Członkowie Klubu zatrudnieni w innych Zakładach spółki PKP, , czuli się niedowartościowani.Chcąc nadążyć za tym, co wymusza życie, na jednym z posiedzeń Zarządu podjęto decyzję o zmianie nazwy naszego Klubu HDK na „Międzyzakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy PKP Wrocław Główny”. Nazwa ta jest uniwersalna i pozwala każdemu członkowi, bez względu na to, w jakim zakładzie spółki jest zatrudniony, utożsamiać się z działalnością Klubu, który ściśle współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ we Wrocławiu.
W chwili obecnej Członkami Zarządu Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny są:  Prezes – Andrzej Grębla (zatrudniony w „PKP Intercity” SA Sekcji Handlowej Wrocław); Wiceprezes – Władysław Szczepański (zatrudniony: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” we Wrocławiu);  Sekretarz – Jacek Mikołajczyk (zatrudniony w PKP PLK Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu); Członek Zarządu – Bolesław Dolny (z Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” we Wrocławiu;  Członek Zarządu – Bogumiła Marcikowska (z PKP PLK Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu).
W okresie 30-letniej działalności Międzyzakładowego Klubu jego członkowie oddali honorowo i bezinteresownie ponad  4.980 ml  bezcennego leku, jaką jest krwi.
Do Krwiodawców Klubu, którzy oddali najwięcej krwi, należą:
1)  Mirosław Mintus  –  105,000 – ml
2)  Marian Bojda  –  84,750 – ml
3)  Mirosław Wituszyński  –  74,630 – ml
4)  Marian Słonina  –  64,720 – ml
5)  Andrzej Grebla  –  62,300 – ml
6)  Zbigniew Ostrouch  –  59,360 – ml
7)  Eugeniusz Kasiuk  –  54,200 – ml
8)  Wiesław Żemojtel  –  53,890 – ml
9)  Andrzej Wadas  –  51,350 – ml
10)  Tadeusz Surma  –  50,720 – ml
11)  Władysław Sułkowski  –  47,370 – ml
12)  Bolesław Dolny  –  42,800 – ml.
W chwili obecnej Międzyzakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny liczy 158 członków, są to Pracownicy wywodzący się z Zakładów należących do Grupy PKP oraz „Kolei Dolnośląskich”. W Klubie są również osoby całkiem młode, które tuż po ukończeniu 18 lat zostały krwiodawcami – przykładem może być syn Bogumiły Marcinkowskiej – Krystian.Na dyżury Zarządu Klubu w środy zgłaszają się również osoby, które są krwiodawcami, ale nie są Pracownikami PKP. Dzięki zrozumieniu dyrektorów Klub ma swoją siedzibę, Dzięki czemu może on prowadzić swoją działalność niezależnie od godzin pracy. Działalność Klubu nie ogranicza się jedynie do honorowego krwiodawstwa i szerzenie tej idei wśród kolejarzy i nie tylko, ale również prowadzi działalność na rzecz potrzebujących krwi, ale też stara się integrować środowiska kolejarskie. Od kilku lat organizuje „Pikniki” na terenie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław – Orlik w Brochowie, a tam oprócz imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci młodzieży – prowadzone są imprezy prozdrowotne dla wszystkich chętnych, którzy przyjdą na „Piknik”. Bardzo dużym popularnością ciszą się turnieje piłkarskie, w których biorą udział drużyny Zakładów, z których wywodzą się członkowie Klubu. Uczestniczą w nich znani sportowcy, między innymi również drużyna siatkarek IMPEL Wrocław.
Co roku organizowane są, dzięki przychylności Prezesa „DOLKOM”-u, spotkania świąteczno – noworoczne z dyrektorami Zakładów, z których wywodzą się członkowie Klubu.
Andrzej Grębla dziękował Prezesowi „Kolei Dolnośląskich” SA, Panu Piotrowi Rachwalskiemi, za pomoc w opracowaniu i wydaniu medalu okolicznościowego z okazji  30 lat Klubu Krwiodawców, Klubowi Sympatyków Kolei we Wrocławiu za przygotowanie ekspozycji na I peronie wrocławskiego dworca PKP, Fundacji Grupy PKP za okazaną pomoc w przedsięwzięciu.
Szczególne podziękowania Andrzej Grębla złożył „Wolnej Drodze”, i z cy redaktora Zygmuntowi Sobolewskiemo  oraz Andrzejowi Skwarkowi, Redaktorowi Naczelnemu  „Puls Intercity”,  za propagowanie Honorowego Krwiodawstwa na łamach reprezentowanych przez nas wydawnictw, a tym samym również Międzyzakładowego Klubu HDK PCK przy PKP Wrocław Główny.
Na wniosek Prezesa Klubu, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża nadał Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża:
I   stopnia –  Jackowi Mikołajczykowi i Władysławowi Szczepańskiemu;
II  stopnia –  Bolesławowi Dolnemu;
III stopnia –  Bogumile Marcinkowskiej, Mirosławie Talarskiej i Czesławowi Rosie.
Medalem 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK zostali wyróżnieni: Anna Skrzypińska – Rokicka  i  Andrzej Sikorski.
Medale i Odznaki wręczał wyróżnionym Krzysztof Klarecki – Wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału PCK we Wrocławiu.
Andrzej Grębla podkreślił, że dzięki staraniom Zarządu Klubu i bardzo dużej pomocy prezesa „Kolei Dolnośląskich”, po raz pierwszy w historii Klubu został wykonany Medal Okolicznościowy i dlatego zaprosił do wręczenia Medali dr Bogusława Moleckiego. Łącznie Medale wręczono kilkudziesięciu osobom, gościom i członkom Klubu. Oczywiście nie wszyscy zaproszeni mogli uczestniczyć w uroczystości ze względu na wykonywaną pracę zawodową. Wielu obecnych w Sali Secesyjnej zostało również wyróżnionych Dyplomami uznania za promowanie Honorowego Krwiodawstwa w Przedsiębiorstwie PKP. Wśród wyróżnionych jest też Redakcja „Wolnej Drogi” oraz Redakcja „Puls Intercity”.
Kończyła się uroczystość w Sali Secesyjnej, jeszcze tylko  Mirosław Mintus, który  jest rekordzistą w oddawaniu krwi, bo oddał jej ponad 106 litrów, otrzymuje List Gratulacyjny i Puchar.
Na zakończenie Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy nowoczesnego i zabytkowego taboru kolejowego na I peronie. Tu również czynny był, zorganizowany przez „DOLKOM” punkt informacyjny. PKP PLK zorganizowały punkt informacyjny Społecznej Kampanii „Zatrzymaj się i żyj”. Warto też dodać, że od godziny 9 czynny był przed Dworcem Głównym ruchomy punkt poboru krwi, który odwiedziło kilkadziesiąt osób.
Zdjęcia w galerii.
 
 

Aktualności klubowe

Brak komentarzy to “30-lecie-Sprawozdanie”

Leave a Reply

(required)

(required)