Strona główna » Aktualności klubowe » Stanowisko NCK

Stanowisko NCK

29 stycznia 2015

 
W ostatnim czasie w polskiej prasie ukazują się różne artykuły na temat przechowywania, oraz sprowadzania krwi do Polski. Przykładowy artykuł:
mailto:http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3705676,szpitale-musza-placic-za-krew-oddana-przez-honorowych-dawcow,id,t.html
Poniżej podaję komentarz  Narodowego Centrum Krwiodawstwa dotyczący tych artykułów:
 
W wielu artykułach autorzy:

  • nie potrafili rozróżnić “składnika krwi” od “produktu krwiopochodnego”;
  • informowali opinię publiczną, że krew i jej składniki są kupowane za granicą, pomimo tego, że od wielu lat ani jedna jednostka składnika krwi nie została zakupiona poza granicami kraju, a pacjenci są zaopatrywani tylko i wyłącznie w składniki pochodzące od polskich dawców;
  • przyjmując błędne założenia metodologii liczenia, prezentowali informacje, że istotna część krwi ulega utylizacji. Jednak pragniemy zapewnić, że podstawowy składnik stosowany w lecznictwie jest wykorzystywany prawie w 100 %, chyba, że nie spełnia parametrów jakościowych (wirusologicznych, niezgodności grupy krwi, itp.), a stosowanie takiego składnika mogłoby wpłynąć negatywnie na zdrowie i życie pacjenta. W Polsce pobieranych jest ok. 1,2 mln donacji, a krew i jej składniki są wydane do przetoczenia w ilości ok. 1,6 mln jednostek.

Pragniemy zaznaczyć, że publikowanie nierzetelnych i wyrwanych z kontekstu danych z “Informacji o wynikach kontroli” Najwyższej Izby Kontroli, może doprowadzić
do zmniejszenia ilości oddawanej krwi a nawet doprowadzić do załamania systemu bazującego na honorowym krwiodawstwie. Należy stanowczo zaznaczyć, że skutki nierzetelnych informacji mogą być dla polskiego krwiodawstwa i krwiolecznictwa dramatyczne – krew jest potrzebna każdego dnia. Postęp medycyny i możliwość przeprowadzenia bardziej skomplikowanych operacji, szczególnie przeszczepień, do których wykorzystuje się duże ilości krwi, a także aktualna sytuacja demograficzna (społeczeństwo starzeje się, a więc następuje wzrost ilości hospitalizacji), powoduje ciągłe zapotrzebowanie na krew i jej składniki. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że krzywdząca, nieścisła i nierzetelna informacja możne spowodować brak krwi w Polsce, która jest niezbędna do zabezpieczenia podstawowych potrzeb pacjentów, co może wpłynąć na zdrowie i życie tych pacjentów.
Każdy z nas może być w sytuacji, gdy od dostępności do krwi będzie zależało jego życie.Serdecznie dziękujemy tym Dawcom, którzy pomimo nierzetelnych doniesień prasowych, oddają krew i jej składniki, a tym samym ratują życie i zdrowie innym.


Bolesław Dolny (admin).
 
 

Aktualności klubowe

Brak komentarzy to “Stanowisko NCK”

Leave a Reply

(required)

(required)