Strona główna » Aktualności klubowe » Posiedzenie Zarządu

Posiedzenie Zarządu

20 grudnia 2014

Protokół z posiedzenia Zarządu Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny odbytego w dniu 18.XII.2014r. o g. 15.30 w siedzibie Klubu przy ul. Suchej.
W posiedzeniu udział wzięli:

  1. Andrzej Grębla
  2. Władysław Szczepański
  3. Jacek Mikołajczyk
  4. Bolesław Dolny
  5. Andrzej Sikorski

Tematem posiedzenia było omówienie przygotowań do jubileuszu XXX-lecia Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny oraz powołanie komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Honorowego w/w jubileuszu.
Posiedzenie rozpoczął Prezes Andrzej Grębla. Przywitał uczestników i poinformował że z przykrością musi stwierdzić ale na dzisiejsze spotkanie nie przybyli: P. Blachnierek, P.Dobrzyński – którzy zresztą deklarowali że przybędą.  Do dnia dzisiejszego żaden z w/w osób nie zadzwonił i nie usprawiedliwił się, jest to przykre.  Następnie  w kilku słowach omówił spotkanie z Dyrektorami, które odbyło się w dniu 12.12.2014 r. na terenie Przedsiębiorstwa DOLKOM we Wrocławiu przy ul. Paczkowskiej.
W dalszej części dyskusji przypomniano deklaracje pomocy oraz propozycje uświetnienia naszego tegorocznego jubileuszu XXX-lecia Klubu, i tak:
– Prezes Dolkomu, p. Rosa zgłosił gotowość udostępnienia pomieszczeń dla przeprowadzenia spotkań roboczych
– Prezes Kolei Dolnośląskich p. Rachwalski zgłosił możliwość pomocy przy dokonaniu niezbędnych korekt w istniejącej stronie internetowej naszego Klubu oraz zadeklarował pomoc finansową przy zakupie medali pamiątkowych.
– Dyrektor MCS p. Gęstwa zaproponował aby część artystyczna jubileuszu odbyła się w ramach ogródka sportowo – rekreacyjnego. Zaproponował również, aby jedno z kolejnych spotkań roboczych w sprawie przygotowania naszego jubileuszu odbyło się w Sali Sesyjnej na Dworcu Głównym, w którym planowana jest część oficjalna obchodów XXX-lecia naszego Klubu.
W tej części spotkania Prezes Andrzej Grębla poinformował zebranych, że stosownie do wcześniejszych obietnic, w dniu dzisiejszym odebrał z MCS Wrocław obiecane przez Dyr., Gęstwę upominki tj. smycze, albumy, ręczniki, oraz puchary. Andrzej Grębla poinformował również, że Dyrektor Gęstwa pozytywnie wspomina naszą współpracę w zakresie zabezpieczania imprez sportowych na terenie miasta, szczególnie Maratonów Wrocławia i liczy na dalsze zaangażowanie z naszej strony w tym zakresie.
W dalszej części spotkania ustalono, że w związku z jubileuszem XXX-lecia naszego Klubu, kolejny, szósty już piknik honorowych dawców krwi połączony z turniejem piłkarskim o puchar Prezesa Klubu, przeniesiony zostanie na miesiąc wrzesień, gdyż nie będzie możliwe jego zorganizowanie w miesiącu maju, na kiedy to planowane są obchody XXX-lecia Klubu.
Ustalono, że w dniu uroczystego jubileuszu XXX-lecia Klubu HDK, który został ustalony na 23.maja.2015r., w godzinach od 9.00 do 13.00, należy przeprowadzić na Dworcu Głównym we Wrocławiu akcję poboru krwi.
W tym czasie powinien już być czynny ogródek sportowo rekreacyjny oraz inne planowane przedsięwzięcia w zakresie szeroko pojętej promocji poszczególnych  zakładów i spółek kolejowych.
Padła propozycja powołania wolontariuszy zachęcających do oddawania krwi.
Należy ustalić możliwość przyłącza energetycznego zasilającego scenę, aparaturę nagłaśniającą, ambulans do poboru krwi z RCKiK we Wrocławiu itp.
Na jednym z kolejnych spotkań należy ustalić zasady korzystania z sanitariatów.
Oprócz tego uznano, że wzorem lat ubiegłych należy zaprosić do uczestnictwa w ogródku sportowo – rekreacyjnym medycznym,  punkty do pomiaru ciśnienia, samobadania piersi, udzielania pierwszej pomocy medycznej, stoisko „Bezpieczny przejazd” itp.
Należy ustalić zasady ubezpieczenia uroczystości oraz zapewnienia  bezpieczeństwa.
Wystąpić do Prezesa Grupy PKP o udzielenie wsparcia naszemu jubileuszowi.
Każdy z uczestników spotkania został zobowiązany do przygotowania na kolejne zebranie propozycji uświetnienia jubileuszu (zaproszenia gości, zapewnienia występów artystycznych, pokazów sportowych itp.)
Prezes Andrzej Grębla przypomniał o konieczności wstępnego przygotowania  projektu Medalu okolicznościowego XXX-lecia działalności naszego Klubu. Awers medalu powinien przedstawiać informację o Klubie,  natomiast rewers powinien przedstawiać dane sponsorów.
Prezes Andrzej Grębla zaproponował utworzenia medalu „Za Zasługi dla Klubu”, przy czym wniosek ten pozostawiono do ponownego omówienia na wspólnym posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego z Komitetem Honorowym.
W trakcie dyskusji uzgodniono, że w skład Komitetu Organizacyjnego jubileuszu XXX – lecia działalności naszego Klubu HDK powinni wchodzić:

  1. Andrzej Grębla – Przewodniczący
  2. Władysław Szczepański – Wiceprzewodniczący
  3. Jacek Mikołajczyk – Sekretarz
  4. Bolesław Dolny – Członek Komitetu
  5. Andrzej Sikorski – Członek Komitetu

Ustalono także, że w skład Komitetu Honorowego obchodów Jubileuszu XXX – lecia  Klubu HDK  powinni wchodzić wszyscy uczestnicy spotkania z Dyrektorami w dniu 12.12.2014 r., zresztą już wtedy Goście tak sugerowali  Zarząd Klubu znał, że obowiązki przewodniczącego Komitetu Honorowego tak jak sugerowali Goście spotkania należy powierzyć Posłowi Michałowi Jarosowi.
Jednomyślnie ustalono, że kolejne spotkanie robocze w sprawie Jubileuszu XXX – lecia  odbędzie się w dniu  23 Stycznia.2015 r. w Sali Sesyjnej na Dworcu Głównym we Wrocławiu.
 
PREZES MK HDK PCK przy PKP Wrocław Główny : Andrzej Grębla
 
Protokołował:   Jacek Mikołajczyk

 


 
 
 

Aktualności klubowe

Brak komentarzy to “Posiedzenie Zarządu”

Leave a Reply

(required)

(required)