Strona główna » Aktualności klubowe » Po raz kolejny Prezesi, Dyrektorzy i Posłowie

Po raz kolejny Prezesi, Dyrektorzy i Posłowie

14 grudnia 2014


 
W dniu 2014.12.12  o godz. 16.00 na terenie Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Kolejowej DOLKOM sp. z o.o. we Wrocławiu, z inicjatywy Prezesa Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Gł. Pana Andrzeja Grębli, odbyło się coroczne spotkanie, które wzorem lat ubiegłych miało na celu podsumowanie naszej dotychczasowej działalności oraz przyjęcie strategii działania w latach następnych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do przypadającego w miesiącu marcu 2015 roku jubileuszu 30 – lecia działalności.
Spotkanie  rozpoczął  Prezes Andrzej Grębla, który powitał zaproszonych gości w osobach:

 1. Michał JAROS  –  Poseł na Sejm R.P.
 2. Rafał CZEPIL  –  Radny Rady Miejskiej Wrocławia
 3. Małgorzata SZYMCZYK – NUŻKA  –  Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
 4. Wojciech GĘSTWA  – Z – ca Dyrektora Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław    ds. Sportu, Rekreacji i Marketingu
 5. Jerzy KOSA  –  Starszy Specjalista  ds. sportu Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław
 6. Czesław ROSA  –  Prezes Zarządu Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” sp. zo.o. we Wrocławiu
 7. Mirosława TALARSKA  –  Członek Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” sp. z o.o. we Wrocławiu
 8. Piotr RACHWALSKI  –  Prezes Kolei Dolnośląskich S. A.
 9. Andrzej KUDŁA  –  Dyrektor PKP P.L.K. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu.
 10. Gabriel BLACHNIEREK  –  ZARZĄDCA PKP Oddziału Nieruchomości Kolejowych we Wrocławiu
 11. Andrzej SIKORSKI  –  Pełnomocnik ds. nieruchomości iorganizacji przewozów Koleje Dolnośląskie S.A.
 12. Tomasz SZYSZKOWSKI  –  Komendant Oddziału Regionalnego Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu.
 13. Zygmunt ILNICKI  –  Z – ca Komendanta Oddziału Regionalnego Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu.

Z ramienia Międzyzakładowego Klubu HDK PCK przy PKP Wrocław Główny w spotkaniu uczestniczyli:

 1. Andrzej GRĘBLA  –  Prezes
 2. Władysław SZCZEPAŃSKI  –  Wiceprezes
 3. Jacek MIKOŁAJCZYK  –  Sekretarz
 4. Bolesław DOLNY  –  Członek Zarządu
 5. Zbigniew DOBRZYŃSKI  –  Członek Klubu

Oprócz w/w  do udziału w spotkaniu zaproszone były n/w osoby, które NIE  PRZYBYŁY na nasze spotkanie:

 1. Jarosław MAROSZEK   –  Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 2. Rafał HOLANOWSKI  –  Prezes Dolnośląskiego Zarządu Okręgowego P.C.K. we Wrocławiu.
 3. Joanna NYCZAK  –  Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  U.M. Wrocławia.
 4. Zbigniew KRYŚ  –  Dyrektor Zakładu Zachodniego w Poznaniu PKP „Intercity” SA.
 5. Leszek KOSIK  –  Przewodniczący Okręgowej Rady HDK PCK.
 6. Dariusz MIKOŁAJCZYK  –  Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK we Wrocławiu.
 7. Michał KULIG  –  Dyrektor Okręgu Wrocławskiego Stowarzyszenie Autorów  Z.A. i K.S.

 
Następnie Prezes Andrzej Grębla przedstawił zebranym krótką informacje dotyczącą działalności oraz osiągnięcia naszego Klubu HDK.  Klub na chwilę obecną zrzesza 150 członków, w tym 21 kobiet i 129 mężczyzn. Tylko w 2014 roku nasi członkowie oddali honorowo 286 litrów krwi. Wśród członków naszego Klubu są osoby, które zarejestrowane są do „Banku Szpiku” i oczekują na możliwość jego oddania dla ratowania życia osób potrzebujących.  Dwie osoby zrzeszone w naszym Klubie są członkami – założycielami Stowarzyszenia „POKREWNA KROPLA”,  którego statutowym zadanie jest propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności w tym zakresie.  Są to Andrzej Grębla, który pełni funkcję Sekretarza oraz Jacek Mikołajczyk będący członkiem Zarządu. Prezes Grębla przypomniał, że w 2014 roku, w miesiącu maju,  nasz Klub      był organizatorem V-go pikniku HDK, który odbywa się na terenie boiska Orlik w Brochowie. Przygotowanie i sprawne przeprowadzenie takiej imprezy jest możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony sponsorów oraz członków Klubu,  za co poraz kolejny Prezes Andrzej Grębla serdecznie podziękował.  Tradycyjnie w ramach pikniku odbył się turniej piłkarski dla dorosłych oraz konkursy plastyczne i artystyczne dla dzieci, które cieszą się dużym uznaniem i wspaniale przyczyniają się do propagowania naszej czerwonokrzyskiej działalności wśród społeczeństwa. Dzięki hojności sponsorów.  W ramach pikniku odbywały się również pokazy sprawności psów obronnych Straży Ochrony Kolei i mini wystawa dawnych sprzętów kolejowych zgromadzonych i udostępnionych przez jednego z członków Klubu. Wraz z wrocławskim Klubem Sympatyków Kolei oraz władzami samorządowymi Jelcza – Laskowic jesteśmy współorganizatorami przejazdu na odcinku Wrocław Gł. – Jelcz – Laskowice pociągu specjalnego z okazji „Kolejowego Dnia Dziecka”. Udział w tej imprezie biorą między innymi dzieci z Kliniki Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.  Oprócz tego, tylko w roku 2014, dwukrotnie odwiedziliśmy tę Klinikę prof. Chybickiej obdarowując dzieci słodyczami i upominkami. W ramach dobrze układającej się współpracy z Młodzieżowym Centrum Sportu, członkowie naszego Klubu czynnie uczestniczyli w zabezpieczaniu niektórych imprez na terenie miasta Wrocławia takich jak:

 1. Drugi Nocny „Półmaraton” Wrocław  –  obsługa „półmetka”
 2. XXXII  –  Maraton Wrocław  –  obsługa „półmetka”

Wkład pracy niektórych członków Klubu: Andrzej Grębla, Piotr Grębla, Andrzej Sikorski, Bolesław Dolny i Paweł Dolny wnoszony przez nas jest dostrzegany i pozytywnie oceniany przez organizatorów imprez.  Dzięki temu jesteśmy zapraszani     do współpracy przy organizowaniu imprez planowanych w przyszłości. Prezes Andrzej Grębla dodał, że w ostatnim okresie, na zaproszenie młodzieży szkolnej  z Żarowa był uczestnikiem spotkania, w efekcie którego zawiązała się współpraca w zakresie propagowania honorowego krwiodawstwa oraz pozyskiwania nowych dawców.
W tym miejscu głos zabrała Pani Dyrektor RCK i K we Wrocławiu, Pani dr. Małgorzata Szymczyk – Nużka, która przypomniała, że terytorialnie Żarów przynależy do RCK i K w Wałbrzychu i z obowiązujących instrukcji i przepisów wynika, że akcje poboru krwi należy organizować ściśle na ustalonym obszarze.  Być może w przyszłości zmienią się przepisy w tym zakresie, ale na chwilę obecną nie ma możliwości działania poza przydzielonym obszarem.
W dalszej części spotkania Prezes Andrzej Grębla wymienił najaktywniejszych krwiodawców członków naszego klubu podając ilość oddanej krwi.  Należą do nich:
Panie:

 1. BUCZAK Alicja  –  1,350,- ml  –  „DOLKOM”
 2. ZASTAWNA Maria  –  0,900,- ml  – „DOLKOM”

Oraz panowie:

 1. DUTKOWSKI Paweł  –  6,800,- ml   –   PKP „Intercity” S.A.
 2. SZEWCZYK Kazimierz  –  5,800,- ml   –   PKP PLK – Z.L.K. Opole
 3. DZIERŻAK Marek  –  3,950,- ml   –   PKP „Intercity” S.A.
 4. LENARCZYK Henryk  –  3,900,- ml   –   Emeryt Oddział Gosp. Nieruch.
 5. KRUK Andrzej  –  3,300,- ml   –   PKP „Intercity” S.A.
 6. KASIUK Eugeniusz   –   3,000,- ml   –   „Przewozy Regionalne” Wrocław
 7. KOWALIK Adam  –  3,000,- ml   –   „DOLKOM”
 8. SIKORSKI Andrzej  –  2,900,- ml   –   „KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE”
 9. PONIECKI Piotr  –  2,850,- ml   –   S. O. K.
 10. LACHOWICZ Janusz  –  2,800,- ml   –   „DOLKOM”
 11. SKIBICKI Sylwester  –  2,500,- ml   –   PKP „Intercity” S.A.
 12. OSTROUCH Zbigniew  –  2,250,- ml   –   PKP „CARGO”
 13. FELIKSIK Mieczysław  –  2,250,- ml   –  „Przewozy Regionalne” Wrocław

 
Następnie Prezes Andrzej Grębla poinformował uczestników spotkania   o zorganizowanej przez RCK i K we Wrocławiu uroczystości nadania Medalu „Zasłużony dla RCK i K we Wrocławiu”.Uroczyste wręczenie wyróżnień miało miejsce w dniu 24 listopada br. I odbyło się pod Patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia.  Na 50 krwiodawców, którzy mają na swoim koncie oddane honorowo ponad 70 litrów krwi było również kilku członków naszego Klubu w osobach:

 1. SZEWCZYK Kazimierz (od 12.V.1982 do 14.IX.2014  –  oddał  –  90, 610,ml. Pracownik Zakładu Linii Kolejowych w Opolu)
 2. ŚPIEWAK Jerzy (od 15.II.1973 do 25.IX.2014  –  oddał  –  81, 710ml. Pracownik PKP PLK S.A. CZRKwe Wrocławiu – EMERYT)
 3. WITUSZYŃSKI Mirosław (od 29. II.1971 do 30.IX.2014  –  oddał  –  73, 730ml. Pracownik PKP Intercity S.A. we Wrocławiu – EMERYT)
 4. SŁONINA Marian (od roku 1970 do 13.VIII.2014  –  oddał  –  71, 650ml. Pracownik PKP Intercity S.A. we Wrocławiu)

 
Ponadto, w dniu 11 grudnia 2014 r. podczas Uroczystej Akademii z Okazji„ Dni Honorowego Krwiodawstwa”, w Urzędzie Wojewódzkim – Członkowie naszego Klubu zostali Odznaczeni:

 1. KRUK Andrzej  –  Brązowym Krzyżem Zasługi
 2. WITUSZYŃSKI  Mirosław  –  tytułem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

W dalszej części spotkania Prezes Andrzej Grębla przypomniał o zbliżającym się jubileuszu  XXX – lat działalności  naszego Klubu i zwrócił się do zebranych z prośbą o przestawienie swoich komentarzy.
Dyrektor RCK i K we Wrocławiu Pani dr. Małgorzata Szymczyk – Nużka podziękowała za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie i wyraziła w imieniu kierowanej przez siebie jednostki słowa podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz honorowego krwiodawstwa.  Zwróciła uwagę, aby szczególne starania czynić dla pozyskania jak największej ilości ludzi młodych, którzy powinni uczyć się społecznej działalności od działaczy starszych wiekiem. Na zakończenie swojego wystąpienia Pani dr. Szymczyk – Nużka wręczyła uczestnikom spotkania pisemne podziękowania za dotychczasową działalność na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa. Pani dr. Dodała, że w miarę możliwości zaangażuje się w pomoc przy organizowaniu uroczystości jubileuszowych naszego Klubu.  Zadeklarowała możliwość przyznania członkom naszego Klubu pewnej ilości nowo ustanowionych odznak „Zasłużony dla RCK i K we Wrocławiu”.
Prezes „DOLKOM – u”, Pan Czesław Rosa zadeklarował udostępnienie pomieszczeń  dla zorganizowania roboczych spotkań Zarządu Klubu.
Prezes „Kolei Dolnośląskich” –  Pan Piotr Rachwalski wyraził słowa uznania dla działalności prowadzonej przez Klub HDK. Widząc duże zaangażowanie ze strony Zarządu Klubu zadeklarował prowadzenie działalności agitacyjnej wśród podległych pracowników w zakresie pozyskiwania nowych dawców.   Dodał, że wiele spraw wymaga dogrania i domówienia. Poddał pod rozwagę założenie stowarzyszenia, które umożliwi łatwiejsze prowadzenie działalności. Zadeklarował chęć współpracy i obiecał pomoc materialną polegającą na sfinansowaniu pewnych przedsięwzięć związanych z jubileuszem Klubu.
Dyrektor MCS we Wrocławiu, Pan Wojciech Gęstwa, podziękował za zaproszenie do udziału w spotkaniu. Podziękował członkom naszego Klubu biorącym czynny udział przy organizowaniu imprez sportowych za ich duże i bezinteresowne zaangażowanie. Zobowiązał się do pomocy w jubileuszu Klubu oraz w innych akcjach przez nas organizowanych. Udostępni scenę, przekaże puchary i nagrody rzeczowe dla uświetnienia organizowanych przez nas imprez sportowo rekreacyjnych. Dyrektor Wojciech Gęstwa dodał, że widzi możliwość współpracy na linii RCK i K, PKP –  MCS w pozyskiwaniu dawców krwi.  Zadeklarował chęć pomocy ze swojej strony w tym zakresie.
Pan Jerzy Kosa z MCS, podziękował za duży wkład pracy, za wzorową współpracę oraz duże zaangażowanie i pomoc przy organizowaniu imprez na terenie miasta.Pan Jerzy Kosa zwrócił uwagę, że działalność Klubu oraz osiągnięcia w zakresie ilości oddanej honorowo krwi oraz propagowanie krwiodawstwa są imponujące.
Poseł Michał Jaros zadeklarował utworzenie drużyny polityków do udziału w turnieju piłkarskim. W swojej wypowiedzi wspomniał, że pomimo bardzo wielu zmian, jakie miały ostatnio miejsce w strukturach PKP,  nasz Klub przetrwał wszelkie zawirowania i jest ważnym ogniwem spajającym kolejarzy,  którzy obecnie pracują w zupełnie innych zakładach i mają inne obowiązki.  Pozostaliśmy namiastką dawnej PKP, która jest bardzo korzystna ze względów społecznych. Podziękował za zaangażowanie na rzecz aktywnego propagowania idei czerwonokrzyskiej, w tym honorowego krwiodawstwa.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia,  Pan Rafał Czepil zauważył możliwość promocji honorowego krwiodawstwa na linii Rada Miejska – Rady Osiedli   w połączeniu z planowanymi imprezami rekreacyjno – sportowymi oraz propagowaniu zdrowego trybu życia.
Przedstawiciel PKP Nieruchomości, Pan Gabriel Blachnierek zgłosił możliwość udostępnienia Sali reprezentacyjne na Dworcu Główny we Wrocławiu do przeprowadzenia uroczystej akademii z okazji jubileuszu naszego Klubu HDK.
W dalszej części spotkania Prezes Andrzej Grębla zwrócił się do zebranych o swobodne wypowiedzi odnośnie możliwości udzielenia konkretnej pomocy przy organizowaniu uroczystości jubileuszowych XXX – lecia Klubu. Prezes zaproponował ustanowienie medalu okolicznościowego przedstawiając następującą propozycję kosztów odznaczenia:
-Projekt i matryca 960,- zł.
-Koszt medalu przy 50 sztukach około 35zł.
Ogólny koszt medalu= około 2.710,00 zł


Jacek Mikołajczyk optował za zorganizowaniem pikniku na brochowskim „Orliku”.
Andrzej Grębla uznał,  że korzystniej będzie zorganizować zarówno piknik, jak i uroczystą akademię w Sali reprezentacyjnej w budynku dworca.
Prezes Czesław Rosa uznał,  że może być i piknik i sala reprezentacyjna.
Rafał Czepil uznał, że wystarczy piknik.
Michał Jaros opowiada się za samą akademią w Sali reprezentacyjnej, bez pikniku.
Wojciech Gęstwa zaproponował, aby przed południem odbyła się uroczysta akademia w Sali reprezentacyjnej,  a następnie część artystyczna na scenie ustawionej na placu przed dworce i do tego ogródek rekreacyjny.
Michał Jaros zwrócił się z propozycją, aby zaprosić do udziału w uroczystościach  Prezydenta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza.
Wiceprezes Władysław Szczepański zaapelował do zebranych o konkretne propozycje, ponieważ z doświadczeń lat ubiegłych pamiętamy, że wszystko kosztuje i dlatego ważne jest pozyskanie odpowiedniej ilości środków finansowych.
Pani Dyrektor Mirosława Talarska zaapelowała o konkretne propozycje : Kto decyduje się na pokrycie kosztów np. firmy ochroniarskiej?, Kto i na jakich zasadach zapewni  „catering”? – Dlatego konieczne jest rozsądne podejście do tematu pozyskania środków finansowych.
Tomasz Szyszkowski zwrócił uwagę na potrzebę opracowania kosztorysu i ścisłego przestrzegania dyscypliny budżetowej.
Pan Wojciech Gęstwa zapewnia 50 nagród od MCS oraz gwarantuje scenę. Zasugerował konieczność powołania komitetu organizacyjnego oraz ustanowienie patronatów np.:  Prezydenta Wrocławia, Marszałka Województwa, Wojewody Dolnośląskiego itp.
– W toku dyskusji padła propozycja powołania komitetu Honorowego.
– W trybie pilnym należy przygotować plan uroczystości.
– Wystąpić do kierowników jednostek  PKP o wyróżnienie pracowników będących honorowymi krwiodawcami.
– W dalszej części spotkania ustalono wstępnie, że uroczystości jubileuszowe będą obchodzone  w  sobotę dnia 23 maja 2015 roku.
– Następne spotkanie robocze w piątek  16  stycznia  2015 roku. Na które należało by zaprosić Przedstawicieli Związków Zawodowych.
– Do tego czasu przygotować wstępną ilość osób do wyróżnienia (odznaczenia).
– Zamknięcie projektu na spotkaniu w dniu 23 stycznia 2015 roku w „DOLKOM-ie”.
 
Protokołował: Jacek Mikołajczyk
 
PREZES
Klubu HDK PKP
Wrocław Główny
Andrzej Grębla
 
Parę zdjęć w Galerii
 
 
 
 

Aktualności klubowe

Brak komentarzy to “Po raz kolejny Prezesi, Dyrektorzy i Posłowie”

Leave a Reply

(required)

(required)