Strona główna » Aktualności klubowe » Kolejne spotkanie na szczycie

Kolejne spotkanie na szczycie

22 grudnia 2012

 
 
W dniu 2012.12.14. o godzinie 15.30 na terenie przedsiębiorstwa DOLKOM Wrocław, odbyło się trzecie z kolei, coroczne spotkanie Zarządu Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny z dyrektorami kolejowych zakładów pracy, których pracownicy są członkami MK HDK.
 
Ze strony zaproszonych gości w spotkaniu udział wzięli:

 1. Grażyna Blicharz –  Dyrektor Biura – Związek Pracodawców Kolejowych w Warszawie
 1. Ewa Boguszewska –  Dyrektor Wykonawczy PKP „Intercity” S.A.
 2. Michał Jaros –  Poseł na Sejm RP
 3. Czesław Rosa –  Prezes Zarządu Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. we Wrocławiu
 1. Mirosława Talarska –  Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych Dolnośląskiego  Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. we Wrocławiu
 1. Andrzej Seszycki –  Rzecznik Prasowy Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu
 2. Tadeusz Szulc –  Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu
 1. Zbigniew Kryś Dyrektor Zakładu Zachodniego PKP „Intercity” S.A. w Poznaniu
 2. Andrzej Sikorski –  Naczelnik Sekcji Handlowej we Wrocławiu Zakładu Zachodniego PKP „Intercity” S.A. w Poznaniu
 1. Tomasz Szyszkowski –  Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu
 1. Ryszard Kozłowski –  Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
 1. Rafał Czepil –  Radny Rady Miejskiej Wrocławia
 2. Łukasz Derylak –  Centrala PKP PLK S.A. Zespół Prasowy Warszawa

 
Ze strony Zarządu Międzyzakładowego Klubu HDK:
 

 1. Andrzej Grębla –  Prezes Międzyzakładowego Klubu H.D.K.
 2. Władysław Szczepański –  Wiceprezes Klubu H.D.K.
 3. Jacek Mikołajczyk –  Sekretarz Klubu H.D.K.
 4. Bolesław Dolny –  Członek Zarządu  Klubu H.D.K.
 5. Bogumiła Marcinkowska –  Członek Zarządu Klubu H.D.K.

 

Osoby zaproszone, które nie mogły być obecne na spotkaniu:

 1. Marek Łapiński –  Poseł na Sejm RP
 2. Stanisław Huskowski –  Poseł na Sejm RP

3.  Sławomir Piechota –  Poseł na Sejm RP

 1. Jarosław Maroszek –  Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej    Urzędu  Marszałkowskiego we Wrocławiu
 2. Adam Prynda –  Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. we Wrocławiu
 1. Jerzy Pękalski –  Dyrektor Wrocławskiego Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji we Wrocław

 
Spotkanie rozpoczął Prezes Andrzej Grębla, który przywitał zaproszonych gości oraz członków Zarządu Klubu.    Następnie przedstawił zebranym sprawozdanie z działań Klubu podejmowanych w 2012 roku, które były następujące:

 1. Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2012

 

 • rok rozpoczął się dla nas nie najlepiej, ponieważ 10.I.2012 r. pożegnaliśmy naszego    kolegę Romana Juszczaka, Zasłużonego H.D.K., w środowisku kolejarskim znanego jako muzyka Kolejowej Orkiestry Dętej.
 • w styczniu prowadziliśmy  „AKCJĘ” 1% dla Piotra Marczaka, który jest chory na porażenie mózgowe.  Jego ojciec Artur był pracownikiem Straży Ochrony Kolei. Zginął tragicznie w drodze po służbie do domu.
 • w marcu, już po raz trzeci gościliśmy w Klinice Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu kierowanej przez prof. Alicję Chybicką. Dzieciom zawieźliśmy prezenty od pracowników wrocławskich sekcji PKP Intercity.
 • 12 maja 2012 r., zorganizowaliśmy III – piknik honorowych krwiodawców, w ramach którego odbyły się: – turniej piłki nożnej oraz mecz piłki siatkowej z udziałem siatkarek Impel Gwardii Wrocław.
 • 16 września 2012 r. członkowie naszego Klubu mieli zaszczyt zabezpieczać półmetek– XXX – Jubileuszowego Maratonu Wrocławia.(nagłośnienie itp.)
 • od 14 sierpnia do 01 listopada propagowaliśmy oraz organizowaliśmy zbiórkę krwi w ramach I – go Etapu Akcji Honorowego Krwiodawstwa „Kolejarze – Potrzebującym”.
 • od 19 do 21 listopada  –  propagowaliśmy oraz organizowaliśmy zbiórkę krwi w ramach II-go Etapu Akcji Honorowego Krwiodawstwa „Kolejarze – Potrzebującym”.
 • w akcji „ Kolejarze – Potrzebującym ” z Zakładów Kolejowych we Wrocławiu oraz Członków naszego Klubu krew oddało 108 osób. W okresie od 14.VIII do 23. XI. 2012 r.  ogółem 49. 900 ml krwi.
 • W ramach prowadzonej przez nas strony internetowej, w dniu 17. X. 2012 roku miało miejsce 10 tysięczne odwiedzenie naszej strony przez kolejnego internautę.
 • Prezes Andrzej Grębla poinformował również o idei reaktywacji „Kolejarskiej Służby Krwi” w postaci Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi. Po śmierci wielkiego aktywisty na niwie honorowego krwiodawstwa, nieodżałowanego kolegi Pawła Bernackiego, działalność Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa wyraźnie zmniejszyła swoją aktywność, a właściwie zaprzestała działalności. W związku z powyższym, na sierpniowym spotkaniu w Spale zrodziła się inicjatywa reaktywacji działalności Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa.
 • w dniu 23 listopada o godz. 8.30 na zaproszenie Prezesa Spółki PKP „Intercity” SA odbyło się spotkanie związane z obchodami Dnia Kolejarza, w którym brali udział Prezes Klubu Andrzej Grębla oraz członek Klubu Andrzej Sikorski.
 • również w dniu 23 listopada o godz.12.00 na zaproszenie Związku Pracodawców Kolejowych Prezes Andrzej Grębla oraz Andrzej Sikorski uczestniczyli w obchodach Dnia Kolejarza w Sali Kongresowej w Warszawie, gdzie odbyło się podsumowanie Akcji Honorowego Krwiodawstwa „Kolejarze – Potrzebującym”
 • na przełomie 2012 roku odbyliśmy cztery zebrania ogólne z Członkami Klubu
 • dyżury członków Zarządu w siedzibie Klubu odbywają się systematycznie i są niezbędne dla zachowania poprawnych kontaktów między Zarządem a członkami Klubu.

Następnie Prezes Andrzej Grębla mówił, że możliwości naszego działania są bardzo ograniczone, ponieważ żeby zorganizować jakiekolwiek spotkanie członków czy np. piknik są potrzebne pieniądze. Klub nasz nie posiada osobowości prawnej. Nie mamy nawet za co wydać naszego „kalendarza” czy np. zakupić skromnych suwenirów. W związku z tym, że uczestniczymy w wielu przedsięwzięciach – to bardzo przydał by się nam BANER. Koszt jego, to ok. 500,- zł. Może z pomocą naszych Zakładów Pracy uda nam się zrealizować tę potrzebę. Baner klubu zaprojektujemy tak, aby każdy z zakładów wspomagających naszą działalność miał zamieszczone na nim swoje logo.
 
Szanowni Państwo  –  Klub nasz liczy ponad 130  osób. Podział na zakłady i spółki jest następujący:
 

 • DOLKOM  –  22 – osoby
 • Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu  –  16 – osób + 3 nowe osoby po akcji
 • Straż Ochrony Kolei  –  8 – osób (oddaje 1 Poniecki)
 • Sekcje Wrocławskie PKP „Intercity”  –  31 – osób ( Sekcja Handlowa Wrocław – 22 osoby + 9 osób Sekcja Napraw )
 • Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, Ekspozytura we Wrocławiu – 5 – osób
 • Pozostali to:  pracownicy innych Zakładów kolejowych w tym  D.Z.P.R. oraz byli pracownicy PKP  emeryci i renciści

 
Klub nasz został założony 25. III. 1985 r. ( już niebawem 28 lat ) jako Klub HDK przy PKP Wrocław Główny. Od 16 grudnia 2011 roku, w związku z zachodzącymi na PKP zmianami organizacyjnymi, z woli Członków Klubu, Klub zmienił swoją nazwę na: Międzyzakładowy Klub HDK PCK przy PKP Wrocław Główny.
W okresie działalności oddaliśmy ponad  3.800 litrów krwi.
 

 1. Podsumowanie Akcji Krwiodawstwa  „Kolejarze – Potrzebującym”
 • chciałbym bardzo podziękować Kierownictwu wrocławskiego „ Dolkomu ”,       Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu, Zakładu Zachodniego PKP Intercity oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami za daleko idącą pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia, w szczególności za ufundowanie skromnych gadżetów.
 • Następnie Prezes Andrzej Grębla poprosił o zabranie głosu Panią Dyrektor Biura Związku Pracodawców Kolejowych, Grażynę Blicharz, która omówiła ogólnopolską akcję honorowego krwiodawstwa kolejarzy prowadzoną pod hasłem „Kolejarze Potrzebującym”.  Na ręce Prezesa Andrzeja Grębli złożyła podziękowanie dla wszystkich osób biorących udział w tej akcji za profesjonalizm oraz duże zaangażowanie, jakim się wykazali.  Szczególne słowa uznania wypowiedziała w stosunku do Andrzeja Grębli.  Wyraziła swoje zadowolenie z nawiązanej współpracy prosząc o dalsze zaangażowanie.  Na koniec swojego wystąpienia Pani Dyrektor Grażyna Blicharz odczytała i złożyła na ręce Prezesa Andrzeja Grębli list gratulacyjny od Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych Pana Krzysztofa Mamińskiego.
 • Prezes Andrzej Grębla zwrócił się do Pani Dyrektor Grażyny Blicharz z prośbą o objęcie przez Związek Pracodawców Kolejowych patronatu nad Krajową Radą Klubów Honorowych Dawców Krwi. W odpowiedzi uzyskał zapewnienie, że prośba z którą się zwraca, jest możliwa do zrealizowania.
 • Następnie głos zabrała Dyrektor Biura Intercity Pani Ewa Boguszewska , która złożyła na ręce Prezesa Andrzeja Grębli wyrazy uznania oraz słowa podziękowania za olbrzymie zaangażowanie w pracy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem reaktywacji Kolejowej Służby Krwi oraz akcji „Kolejarze – Potrzebującym”.
 • Z ust Pani Dyrektor Ewy Boguszewskiej padło wiele ciepłych słów pod adresem Prezesa Andrzeja Grębli. Pani Dyrektor Ewa Boguszewska poinformowała uczestników spotkania o decyzji Prezesa Spółki PKP „Intercity”  Janusza Malinowskiego w sprawie przekazania jednego wagonu osobowego, który zostanie zaadaptowany dla potrzeb poboru krwi jako szynowy ambulans do poboru krwi. Informacja ta została przyjęta z dużym zainteresowaniem. Sprawa z przekazaniem wagonu dla potrzeb poboru krwi jest sprawą zupełnie nową i Prezes Andrzej Grębla dodał, że ta inicjatywa zrodziła się na jednym ze spotkań z Dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu Panem dr. Ryszardem Kozłowskim.  W trakcie uzgodnień dotyczących akcji „Kolejarze – Potrzebującym” przy udziale Naczelnika Sekcji Handlowej PKP „Intercity” Andrzeja Sikorskiego zrodził się taki pomysł.  Następnie w trakcie spotkania z Prezesem Spółki „Intercity” z Okazji DNIA KOLEJARZA, w trakcie rozmów Prezes Klubu z Naczelnikiem przedstawili ten pomysł Prezesowi Spółki, który odpowiedział że jest to bardzo ciekawy pomysł i godny realizacji. W sprawie omawianego wagonu zabrał głos Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, dr. Ryszard Kozłowski, który zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby ta inicjatywa została pozytywnie zrealizowana. Dyrektor Ryszard Kozłowski dodał, że akcja „Kolejarze Potrzebującym” jest cenną inicjatywą, jednak w czasie jej trwania zaistniały pewne okoliczności, które w przyszłości należy wyeliminować.  Krótko mówiąc cała akcja wymaga większej i lepszej koordynacji, co ma na celu doprowadzenie do uzyskania lepszych wyników.
 • W dalszej części spotkania Dyrektor Zakładu Zachodniego PKP “Intercity” S.A. Pan  Zbigniew Kryś złożył na ręce Prezesa Klubu Andrzeja Grębli dyplom pamiątkowy z podziękowaniem dla wszystkich krwiodawców za duże zaangażowanie w działalność na niwie honorowego krwiodawstwa.   Pan Dyrektor Kryś zapewnił, że praca społeczna związana z szeroko pojętym ruchem honorowego krwiodawstwa zasługuje na szczególne uznanie i że honorowi krwiodawcy mogą liczyć na daleko idącą pomoc w zakresie organizowania kolejnych imprez i uroczystości klubowych.
 • Następnie kolega Jacek Mikołajczyk przypomniał, że z okazji dnia dziecka nasz Klub HDK współuczestniczy w organizowaniu przejazdu pociągiem retro na trasie Wrocław Główny – Jelcz-Laskowice – Wrocław Główny. W przejazdach tych udział biorą między innymi dzieci leczone z choroby nowotworowej w Klinice Hematologii Dziecięcej u Pani prof. Alicji Chybickiej.  W związku z tym poprosił Pana dyrektora Zbigniewa Krysia o bezpłatne użyczenie wagonów retro należących do PKP Intercity S.A. dla celów zestawienia pociągu retro z okazji przyszłorocznego dnia dziecka.  Z ust Pana Dyrektora padło zapewnienie, że ten rodzaj działalności również zasługuje na wsparcie i wagony retro zostaną udostępnione.
 • Realizując kolejny punkt scenariusza Prezes Andrzej Grębla udzielił głosu Dyrektorowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu Panu dr. Ryszardowi Kozłowskiemu. Pan Dyrektor złożył wyrazy uznania w kierunku kolejarzy honorowych krwiodawców. Podkreślił dużą rolę, jaką odgrywamy przez nasze zaangażowanie w organizowanie akcji honorowego oddawania krwi na terenie miasta Wrocławia. Następnie Pan Dyrektor Ryszard Kozłowski wręczył przyznane przez RCKiK we Wrocławiu dyplomy i odznaki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

 
Następnie Przez Andrzej Grębla zapoznał zebranych z propozycjami działalności Międzyzakładowego Klubu HDK przy PKP Wrocław Główny.
 

 1. Propozycje działalności Klubu na rok 2013:
 • Prezes Andrzej Grębla zwrócił się z prośbą do Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Pana Tadeusza Szulca oraz reprezentującego Pana Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu Jana Magę – jego Rzecznika Prasowego Andrzeja Seszyckiego z prośbą o poczynienie starań, aby obecna siedziba naszego Klubu HDK pozostała w obecnym miejscu. Dyrektor zapewnił, że zmiany siedziby Klubu nie przewiduje. Również Pan Rzecznik potwierdził, że o ile Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu przejmie ten obiekt, to nic nie stoi na przeszkodzie aby siedziba Klubu Krwiodawców nadal tam pozostała.
 • na przełomie stycznia i lutego planujemy zorganizować uroczyste spotkanie z Krwiodawcami. W związku z tym zwracamy się do Państwa o pomoc w realizacji tego zamierzenia.
 • Zwracamy się również o pomoc w pozyskaniu jednej gabloty na holu dworca Wrocław Główny, w której będziemy mogli zamieszczać informacje dotyczące działalności naszego Klubu Krwiodawców, a także ważniejsze informacje Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
 • W przyszłym roku planujemy zorganizować kolejny piknik, którego termin wstępnie zaplanowano na 18.V.2013 roku.
 • Przybyły na spotkanie nowo wybrany Przewodniczący Rady Krajowej Kolejarskiej Służby Krwi kolega Łukasz Derylak przypomniał zebranym historię Krajowej Rady Krwiodawstwa.  Przekazał również sporo informacji o obecnej sytuacji w KRK oraz o planach na przyszłość.
 • W dalszej części spotkania głos zabrał radny Rady Miejskiej Wrocławia kolega Rafał Czepil,  który od roku jest członkiem naszego Klubu HDK.  Wyraził słowa najwyższego uznania w stosunku do Prezesa Andrzeja Grębli i zapewnił o gotowości pomocy w realizowaniu zamierzonych przez nas celów.

 
Prezes Grębla  –  po każdych słowach kierowanych pod jego adresem  – oznajmiał że jest  to również zasługa Zarządu oraz Członków Klubu którzy chcą coś robić dla wspólnego dobra.
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dr. Ryszard Kozłowski poinformował zebranych o zakończeniu przygotowania szczegółowej dokumentacji w sprawie powołania stowarzyszenia, które będzie miało na celu wspieranie działalności społecznej w zakresie honorowego krwiodawstwa. Sprawa, którą zainicjowano wraz z posłem Sławomirem Piechotą na jednym z naszych poprzednich spotkań została dopracowana i dr. Ryszard Kozłowski przekazał kilka kompletów wspomnianych dokumentów uczestnikom spotkania.
Na tym spotkanie zakończono.
Protokołował:   Jacek Mikołajczyk
 
Zdjęcia ze spotkania w Galerii.

Aktualności klubowe

Brak komentarzy to “Kolejne spotkanie na szczycie”

Leave a Reply

(required)

(required)