Strona główna » Aktualności klubowe » Wrześniowe zebranie członków klubu.

Wrześniowe zebranie członków klubu.

13 października 2011


22.09.2011r w Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych przy ul. Joannitów 13 w sali nr.200 Zakładu Linii Kolejowych odbyło się kolejne już w tym roku robocze spotkanie członków naszego Klubu HDK.
Zebranie rozpoczął Prezes Andrzej Grębla, który przywitał uczestników zebrania w tym Zastępcę Komendanta Regionalnego SOK we Wrocławiu Pana Zygmunta Ilnickiego. Zapoznał uczestników z porządkiem zebrania, który to porządek został przyjęty jednogłośnie. Następnie omówił sprawy organizacyjne:
· potrzebę bieżącego oddawania poświadczeń o oddaniu krwi
· konieczność zgłaszania przez członków Klubu wszelkich zmian w danych personalnych takich jak: wymiana dowodu osobistego, numeru telefonu komórkowego, stacjonarnego lub służbowego, oraz zmiany w innych dokumentach, co jest konieczne do utrzymania w należytym stanie Kart Ewidencyjnych.
· przypomniał, o konieczności systematycznego opłacania składek członkowskich. Część składki członkowskiej przeznaczona jest na bieżącą działalność Klubu.

W dalszej części Prezes przypomniał o punktualności, oraz uczestnictwie poszczególnych członków Klubu w zebraniach statutowych,  oraz o  działaniach podejmowanych przez nasz Klub w okresie od początku roku do chwili obecnej. Omówił spotkanie z posłami na Sejm RP, które odbyło się w DOLKOM – ie i usprawiedliwił nieobecność na zebraniu Posła Michała Jarosa, który  musiał odwołać swoją obecność z powodu nagłego spotkania z Ambasadorem Gruzji, który niespodziewanie przybył do Wrocławia. Poinformował również o uwiecznionych sukcesem działaniach w sprawie zmian w zasadach przyznawania biletów MPK Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, i przypomniał zebranym o konieczności zgłaszania w rejestracji lekarskiej faktu bycia Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi.
W tym roku zorganizowane były przez nasz Klub dwie imprezy plenerowe na boisku ORLIK w Brochowie:
· w miesiącu maju, piknik rodzinny połączony z turniejem piłkarskim o puchar Prezesa Andrzeja Grębli. W turnieju brały udział drużyny, poszczególnych zakładów pracy zatrudniających naszych krwiodawców.
· w miesiącu wrześniu, piknik rodzinny również połączony z turniejem piłkarskim, w którym fundatorem pucharów był Członek naszego Klubu, poseł na Sejm RP Michał Jaros.
Organizowane przez nas pikniki rodzinne są wspaniałą forma zabawy, oraz spędzania czasu w kulturalny sposób i na świeżym powietrzu, zarówno dla honorowych krwiodawców jak i dla mieszkańców pobliskich osiedli. Przy tej okazji Prezes Andrzej Grębla wspomniał, że w naszych uroczystościach uczestniczył Pan Waldemar Biskup, Dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, który oświadczył, że korzystanie z Brochowskiego ORLIK-a mamy bezpłatne, oczywiście z zachowaniem wszystkich procedur.
Następnie w kilku słowach poinformował zebranych o odbytej w dniu 02.09.2011 we Wrocławskim Teatrze Lalek Uroczystej Akademii z okazji 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Dolnym Śląsku. Na akademii tej wyróżnieni zostali dwaj członkowie naszego Klubu HDK: Prezes Andrzej Grębla, oraz członek zarządu Jacek Mikołajczyk.
W dalszej części spotkania Prezes poinformował uczestnikom zebrania o roli naszej strony internetowej w propagowaniu honorowego krwiodawstwa. Kolega Jacek Mikołajczyk dodał, że bardzo zaangażowanym w prowadzenie tej strony jest moderator, członek naszego Klubu Bolesław Dolny. Zachęcał również do odwiedzania naszej strony, oraz dokonywania wpisów do Księgi Gości. Jacek Mikołajczyk w imieniu Zarządu Klubu serdecznie podziękował koledze Bolesławowi Dolnemu za wzorowe i pełne zaangażowania prowadzenie strony internetowej, która cieszy się dużą  poczytalnością wśród internautów.
W dalszej części spotkania Prezes Grębla udzielił głosu Panu Zygmuntowi Ilnickiemu, który podziękował za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie i  w dalszej części swojego wystąpienia omówił działania podjęte dla dalszej, wzorowo układającej się współpracy. Pan Ilnicki zaproponował ze swojej strony pomoc wszystkim potrzebującym, przedstawił w kilkunastu słowach sylwetkę członka naszego Klubu POSŁA Michała Jarosa. Poinformował, że Poseł  zapisał się do Banku Szpiku Kostnego i dodał, że jego zdaniem uczestnictwo w organizowanych przez nas Festynach jest bardzo korzystną formą propagowania honorowego krwiodawstwa, znacznie lepszą niż organizowanie imprez zamkniętych.
Przy tej okazji Prezes Andrzej Grębla omówił sposoby reklamowania ruchu HDK uznając, ze korzystną formą są różnego rodzaju banery, proporczyki, znaczki pamiątkowe, słodycze itp. Jednocześnie zwrócił się do zebranych o zgłaszanie propozycji  w sprawie ewentualnej pomocy w zorganizowaniu następnej uroczystości. Wspomniał o potrzebie wydrukowania plakatów informacyjnych i możliwości zaprezentowania się jakiegoś zespołu muzycznego, omawiając przy tym sprawę sprzętu nagłośnieniowego. W trakcie dyskusji ustalono, że terminem naszego kolejnego plenerowego spotkania na Brochowskim ORLIK-u będzie dzień 12.05.2012r. Wstępnie ustalono, aby na piknik zaprosić przedstawicieli firm zewnętrznych np. Banku. Obowiązkowo muszą być zaproszeni przedstawiciele zakładów, w których zatrudnieni są nasi członkowie.Będą sporządzane wystąpienia o nagrody dla naszych członków. Tradycyjnie zaproszona będzie Grupa Operacyjna SOK z pokazem tresury psów, oraz odbędzie się turniej piłki nożnej i siatkowej,
Następnie Prezes Andrzej Grębla przypomniał zebranym o zasadach obowiązujących przy występowaniu o bilet wolnej jazdy komunikacji miejskiej.Wice Prezes Władysław Szczepański zaapelował do uczestników zebrania o zgłaszanie propozycji w sprawie organizowania kolejnej naszej imprezy. Musimy też pamiętać o konieczności terminowego wystąpienia do R.C.K. i K. we Wrocławiu o zapewnienie autobusu do poboru krwi na dzień  pikniku. Kolega Jacek Mikołajczyk zgłosił propozycję przeprowadzenia mini quizu tematycznego o honorowym krwiodawstwie i krwiolecznictwie mającego uatrakcyjnić planowaną imprezę. Omówiono również konieczność pozyskiwania sponsorów dla naszej działalności społecznej. Mogą to być tak jak dotychczas Związki Zawodowe, Zakłady Pracy zatrudniające naszych członków, oraz inni nowi  sponsorzy.
Na zakończenie zebrania Prezes Andrzej Grębla uroczyście wręczył naszemu nowemu członkowi klubu, koledze Stopa Krzysztof – Odznakę i Tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III – go stopnia oraz Bezterminowy Bile Wolnej Jazdy MPK.
Protokołował: Jacek Mikołajczyk.
Fotki z zebrania w dziale Galeria.
.

Aktualności klubowe

Brak komentarzy to “Wrześniowe zebranie członków klubu.”

Leave a Reply

(required)

(required)