Strona główna » Aktualności klubowe » Jeszcze raz o biletach MPK

Jeszcze raz o biletach MPK

7 sierpnia 2011

Zarząd Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi P.C.K. przy PKP Wrocław Główny informuje:
Rada Miejska Wrocławia podjęła w dniu 16 czerwca 2011r. UCHWAŁĘ nr X / 207 / 11 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego” w której §3 ust. 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „ Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu co najmniej:

a) mężczyźni – 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości
ilość innych jej składników,
b) kobiety – 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników”.
Podstawą do korzystania z nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego jest nadal imienny bilet wystawiany przez Z.D. i U.M. we Wrocławiu. Uchwała weszła w życie i obowiązuje od 29 lipca 2011r. Krwiodawcy, którzy uzyskali wymaganą ilość krwi mogą osobiście
składać wnioski / wniosek do wypełnienia na miejscu/, w siedzibie Dolnośląskiego Zarządu Okręgowego PCK we Wrocławiu przy ul. Bujwida 34, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00. Należy dostarczyć:
1. Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5
2. Zaświadczenie z R.C.K. i K. o ilości oddanej krwi

Aktualności klubowe , , , ,

One Comments to “Jeszcze raz o biletach MPK”

  1. Jacek Mikołajczyk

    Ciekawy jestem, czy w ślad za inicjatywą wrocławską, radni lub działacze czerwonokrzyscy innych polskich miast, podejmą inicjatywę w zakresie przyznania swoim krwiodawcom ulg przejazdowych lub innych przywilejów?
    Niby mała rzecz, mała sprawa, a jednak tak Wielka!

Leave a Reply

(required)

(required)