Strona główna » Aktualności klubowe » Zebranie członków klubu – aktualizacja

Zebranie członków klubu – aktualizacja

11 października 2010

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny zaprasza na Zebranie Członków Klubu w dniu 04 listopada 2010 r. ( czwartek) o godz. 15:15 w SALI KONFERENCYJNEJ nr 112 ( I – piętro ) w budynku byłej Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej PKP we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13.
Na w/w zebranie zostaną zaproszeni następujący Goście:
– Sławomir PIECHOTA – Poseł na Sejm R.P.
– Michał JAROS – Poseł na Sejm R.P.
– Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu
– Przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
– Przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych U.M. Wrocławia

W/w spotkanie poświęcone będzie aktualnej sytuacji w Ruchu Honorowego
Krwiodawstwa oraz działaniom w nowelizacji niektórych przepisów dotyczących
rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa szczególnie na terenie Miasta Wrocławia
oraz Dolnego Śląska.
1. Prosimy o pilne dostarczenie zaległych potwierdzeń oddania krwi
2. Prosimy o pilne dostarczenie LEGITYMACJI Honorowego Dawcy Krwi w celu
sprawdzenia ilości oddanej krwi oraz uzupełnienia w KARTOTECE KLUBU.
3. Osoby u których już nie ma miejsca na prolongatę na rok 2011 BILETÓW M.P.K.
prosimy o dostarczenie zdjęcia formatu legitymacyjnego.
4. Osoby które w tym roku przekroczyły oddanie ponad 25 – litrów krwi – prosimy
o dostarczenie zdjęcia oraz zaświadczenia potwierdzonego przez Punkt Krwiodawstwa.
5. Prosimy o uregulowanie zaległych SKŁADEK PCK w kwocie 20,- zł rocznie.
Informujemy że składka ta jest przekazywana do PCK, jednak Klub może 50% tejże
składki przeznaczyć na działalność Klubu tj. spotkania, materiały biurowe itp.

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK informuje że na posiedzeniu Zarządu została
podjęta decyzja – że Członek Klubu który nie przestrzega Statutu Honorowego Dawcy Krwi tj.
1. Brak potwierdzeń oddania krwi co najmniej 2 razy w roku lub brak informacji o
przeciwwskazaniach Lekarskich
2. Nie przestrzeganie Statutu PCK ( np. składki PCK) i innych przedsięwzięć Klubu
3. Brak kontaktu z Zarządem Klubu i nie uczestniczenie w zebraniach Członków Klubu
(bez wcześniejszego poinformowania Zarządu Klubu).
Zarząd na najbliższym ZEBRANIU Członków Klubu, przedstawi wniosek o zawieszenie
lub nawet skreślenie z listy Członków Klubu–osoby które nie przestrzegają w/w zapisów.
Bardzo prosimy o niezawodne przybycie i dostarczenie w/w dokumentów najpóźniej
w dniu zebrania – przed rozpoczęciem zebrania lub o kontakt telefoniczny w celu ustalenia
innego terminu spotkania.

Aktualności klubowe , , ,

One Comments to “Zebranie członków klubu – aktualizacja”

  1. Przyjąłem do wiadomości. Postaram się być obecny.

Leave a Reply

(required)

(required)