Strona główna » Aktualności klubowe » Jubileusz 25-cio lecia działalności klubu

Jubileusz 25-cio lecia działalności klubu

 

25-io lecie Klubu

W dniu 08 maja 2010 r.

na obiekcie Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu

Kompleksie Sportowo–Rekreacyjnym „ ORLIK ” w Brochowie

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny

obchodził JUBILEUSZ 25–lecia Działalności Klubu

 

 

 

Na zaproszenie Klubu na uroczystość przybyli GOŚCIE w osobach:

 

Michał JAROS – Poseł na Sejm R.P.

Rafał JURGOWLANIEC – Wojewoda Dolnośląski

Jacek OSSOWSKI – Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

Maciej ZIELIŃSKI – Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Rafał CZEPIL – Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Waldemar BISKUP – Dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław

Jerzy KOSA – Z – ca Dyrektora Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław

Marek PAWICKI – Dyrektor PKP „Intercity” S.A. Zakład Zachodni w Poznaniu

Mirosława TALARSKA – Dyrektor ds. Ekonomicznych „ DOLKOM ” we Wrocławiu

Tomasz SZYSZKOWSKI – Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu

Zygmunt ILNICKI – Z–ca Komendanta Regionalnego Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu

Andrzej SIKORSKI – PKP „ Intercity” SA – Naczelnik Sekcji Przewozów Wrocław

Bernard ROGOZIŃSKI – Naczelnik Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu

Oskar OLEJNIK – Rzecznik Prasowy PKP PLK Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu

Barbara WOSIK – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Brochów

Dariusz PADARZ – Prezes – Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Centrum Szkolenia

Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, oraz:

Przedstawiciele Związków Zawodowych którzy czynnie wspierają nasze działanie :

Adam STOŃ – wiceprzewodniczący, oraz:

Krzysztof KOKOT – Członek Zarządu Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy PKP „Intercity” SA Zakład Zachodni w Poznaniu

Andrzej ŻAK – Przewodniczący Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich Regionu

Dolnośląskiego przy PKP „Intercity” SA Sekcja Przewozów Wrocław

Andrzej GOSK – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych

we Wrocławiu

Wiesław NATANEK – Przewodniczący NSZZ „Solidarność”  przy Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych we Wrocławiu

Dariusz CIERPISZ – Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Dolnośląskich

przy Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu

Władysław TATARZYŃSKI – Przewodniczący NSZZ „ Solidarność ”  przy Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu

Zbigniew DWOJAK – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „ DOLKOM ” we Wrocławiu

Zdzisław DOMAGAŁA – Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Dolnośląskich przy Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „ DOLKOM ” we Wrocławiu

Sebastian HRUSZCZAK – Przedstawiciel Komisji Oddziałowej NSZZ „ Solidarność ”

przy PKP „ CARGO ” Dolnośląskim Zakładzie Spółki we Wrocławiu

 

NASTĘPNIE PRZYSTĄPIONO DO WRĘCZANIA ODZNACZEŃ I WYRÓŻNIEŃ DLA KRWIODAWCÓW – CZŁONKÓW NASZEGO KLUBU ORAZ OSÓB WSPIERAJĄCYCH NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ.

 

W DOWÓD UZNANIA

ZA NAJPIĘKNIEJSZY DAR HUMANITARNY BEZINTERESOWNE I DŁUGOLETNIE ODDAWANIE NAJCENNIEJSZEGO LEKU – KRWI

POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Z DNIA 06 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

N/w Członkowie naszego Klubu zostali ODZNACZENI:

 

 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

 

zł. krz. zasł.

 

    

 

     – Pan Stanisław SAWICKI

 

 
 
 
 
SREBRNYMI KRZYŻAMI ZASŁUGI :

 

sr. krz. zasł

 

 

     – Pan Bolesław DOLNY

     – Pan Eugeniusz KASIUK

     – Pan Zbigniew OSTROUCH

     – Pan Kazimierz PATLEWICZ

     – Pan Tadeusz SURMA

     – Pan Andrzej WADAS

 

 
 
BRĄZOWYMI KRZYŻAMI ZASŁUGI :

 

br. k. zasł

     – Pani Bogumiła MARCINKOWSKA

     – Pan Grzegorz DRABIK

     – Pan Ludwik GOŁĘBIEWICZ

     – Pan Marcin HAJDASZ

     – Pan Eugeniusz KOPROWSKI

     – Pan Henryk LENARCZYK

     – Pan Piotr MATUSIK

     – Pan Janusz STALMACH

     – Pan Bogusław ŻUROWSKI

 

 

K A P I T U Ł A

ODZNAKI HONOROWEJ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

W UZNANIU ZASŁUG NA RZECZ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

I HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

N A D A J E :

 

 

ODZNAKĘ HONOROWĄ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA  I I –STOPNIA

 

honorII

 

 

 

    – Klubowi  Honorowych Dawców Krwi PCK przy Stacji PKP Wrocław Główny

 

 

 

 

 

ODZNAKĘ HONOROWĄ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA   I I I – STOPNIA

 

honorIII

 

 

 

     – Panu Arturowi ADAMCZYKOWI

 

 

 

 

 

ODZNAKĘ HONOROWĄ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA   I V – STOPNIA

 

honorIV

 

     – Panu Zdzisławowi DOMAGALE

     – Panu Zbigniewowi DWOJAKOWI

     – Panu Krzysztofowi KOSIERBOWI

     – Panu Arturowi MARCZAKOWI

 

 

 

W DOWÓD UZNANIA ZA NAJPIĘKNIEJSZY DAR HUMANITARNY,
BEZINTERESOWNE I DŁUGOLETNIE ODDAWANIE KRWI, ORAZ
ODDANIE PONAD 18 – LITRÓW BEZCENNEGO LEKU – KRWI
ZARZĄD OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
WE WROCŁAWIU
N A D A J E O D Z N A K Ę :

 

„ ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI ” I – STOPNIA

 

zhdk1 

 

     – Panu Piotrowi MATUSIKOWI

     – Panu Piotrowi NAZAROWI

     – Panu Dariuszowi GRABKOWSKIEMU

 

 

 

W DOWÓD UZNANIA ZA NAJPIĘKNIEJSZY DAR HUMANITARNY,
BEZINTERESOWNE I DŁUGOLETNIE ODDAWANIE KRWI, ORAZ
ODDANIE PONAD 12 – LITRÓW BEZCENNEGO LEKU – KRWI
ZARZĄD OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
WE WROCŁAWIU  NADAJE ODZNAKĘ :

 

„ ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI ” I I – STOPNIA

 

zhdk2

 

 

     – Panu Kajetanowi ORSZYKOWSKIEMU

     – Panu Zbigniewowi ZIEMBIŃSKIEMU

 

 

 

 

W DOWÓD UZNANIA ZA NAJPIĘKNIEJSZY DAR HUMANITARNY
BEZINTERESOWNE I DŁUGOLETNIE ODDAWANIE KRWI, ORAZ
ODDANIE PONAD 6 – LITRÓW BEZCENNEGO LEKU – KRWI
ZARZĄD OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
WE WROCŁAWIU
N A D A J E O D Z N A K Ę :

 

„ ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI ” I I I – STOPNIA

 

zhdk3

 

 

     – Pani Barbarze KURTYKA

     – Panu Krzysztofowi DĘBOWSKIEMU

     – Panu Piotrowi PAŃSZCZYKOWI

 

 

 

ZARZĄD KLUBU
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI P.C.K.
przy PKP Wrocław Główny nadaje :

 

ZŁOTĄ” HONOROWĄ ODZNAKĘ KLUBU

 

Medal Zł

     – Pani Irenie BILINA

     – Panu Bolesławowi DOLNEMU

     – Panu Bogdanowi GAJEWSKIEMU

     – Panu Andrzejowi GRĘBLI

     – Panu Markowi KAWALI

                                       – Panu Waldemarowi MIESZKOWSKIEMU

                                       – Panu Jackowi MIKOŁAJCZYKOWI

                                       – Panu Markowi OZGA

                        
               – Panu Stanisławowi SAWICKIEMU

                                       – Panu Władysławowi SZCZEPAŃSKIEMU

                                       – Panu Jerzemu ŚPIEWAKOWI

 

„ SREBRNĄ” HONOROWĄ ODZNAKĘ KLUBU

 

Medal Sr

     – Pani Bogumile MARCINKOWSKIEJ

     – Panu Michałowi JAROSOWI

     – Panu Andrzejowi SIKORSKIEMU

     – Panu Marianowi SŁONINIE

     – Panu Bartłomiejowi KARPIŃSKIEMU

 

 

„ BRĄZOWĄ” HONOROWĄ ODZNAKĘ KLUBU

 

Medal Br

     – Panu Marianowi AMBROZOWICZOWI

     – Panu Bogusławowi CICHOSZOWI

     – Panu Pawłowi BUJAROWI

     – Panu Sebastianowi HRUSZCZAKOWI

     – Panu Eugeniuszowi KASIUK

                                       – Panu Dariuszowi KOWALKOWSKIEMU

                                       – Panu Andrzejowi KRUKOWI

                                       – Panu Robertowi KUNDYS

                                       – Panu Marcinowi SERAFINOWICZOWI

                                       – Panu Andrzejowi SZABELSKIEMU

                                       – Panu Andrzejowi WÓJCIKOWI

                                       – Panu Bogusławowi ŻUROWSKIEMU

 

 

ZA WYJĄTKOWĄ I BEZINTERESOWNĄ POMOC NA RZECZ–DZIAŁALNOŚCI KLUBU

 

BRĄZOWĄ – HONOROWĄ ODZNAKĄ KLUBU

 

Medal Br

 

ZOSTALI WYRÓŻNIENI :

 

-Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa we Wrocławiu

-Marek PAWICKI-Dyrektor PKP „ INTERCITY ” S.A. Zakład Zachodni W Poznaniu

-Czesław ROSA-Prezes Zarządu Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „ DOLKOM ” S.A. we Wrocławiu

-Jan Maga- Dyrektor  PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu

-Zbigniew DWOJAK- Przewodniczący NSZZ „ Solidarność ” przy Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „ DOLKOM ” we Wrocławiu

-Zdzisław DOMAGAŁA- Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Dolnośląskich przy Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „ DOLKOM ” we Wrocławiu

-Władysław TATARZYŃSKI- Przewodniczący NSZZ „ Solidarność ” Komisja Zakładowa przy PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu

-Wiesław NATANEK-Przewodniczący NSZZ „ Solidarność ” Komisja Zakładowa przy Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych we Wrocławiu

-Dariusz CIERPISZ-Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Dolnośląskich przy Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu

-K L U B Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Wojewódzkiej POLICJI we Wrocławiu

-K L U B Honorowych Dawców Krwi PCK przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Wrocławiu

-Zespół „ DO CZASU ”przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Upowszechniania

Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych” WIDNOKRĄG ” we Wrocławiu

-Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich Regionu Dolnośląskiego przy PKP „ Intercity ” SA Zakład Zachodni- Sekcja Przewozów Wrocław

-Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych we Wrocławiu

-Związek Zawodowy Kolejarzy w Przemyślu

-NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ ” Komisja Zakładowa przy PKP „ CARGO ” S.A. Zakład Taboru we Wrocławiu

-Organizacja Zakładowa NSZZ „ Solidarność ”przy PKP „ INTERCITY ” SA Zakład Zachodni w Poznaniu

 

PISEMNYM  PODZIĘKOWANIEM :

 

Za wyjątkową pomoc w zorganizowani Uroczystości

z okazji „ JUBILEUSZU 25 – LAT ”

Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

przy PKP Wrocław Główny

dla :

– Zarządu Osiedla Brochów

– Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu

– Katarzyny WINTER – Komendanta Komisariatu POLICJI Wrocław – Rakowiec

– Zygmunta ILNICKIEGO – z–cy Komendanta Regionalnego Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu

 

ZARZĄD KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI P.C.K.

PRZY P.K.P. WROCŁAW GŁÓWNY  

składa szczególne Serdeczne podziękowania za
pomoc w przeprowadzeniu uroczystego spotkania z okazji „Jubileuszu–25 LAT” działalności Klubu w dniu 08 maja 2010 roku :

 

– Dyrekcji Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu

  a w szczególności:

– Dyrektorowi – Waldemarowi BISKUPOWI

– z –cy Dyrektora – Jerzemu KOSIE

– Dyrekcji PKP „INTERCITY ” S.A. Zakład Zachodni w Poznaniu

  oraz Sekcji Przewozów we Wrocławiu

   a w szczególności:

– Dyrektorowi – Markowi PAWICKIEMU

– Naczelnikowi Sekcji – Andrzejowi SIKORSKIEMU

– Dyrekcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

– Z–cy Komendanta Regionalnego SOK we Wrocławiu-Zygmuntowi ILNICKIEMU

– Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu

– Komisariatowi Policji Wrocław–Rakowiec

– Straży Miejskiej Wrocławia

Zarządowi Rady Osiedla Brochów:

– Przewodniczącej – Barbarze WOSIK

– Wiceprzewodniczącemu – Sebastianowi HRUSZCZAKOWI

– Rzecznikowi Prasowemu PKP PLK. ZLK we Wrocławiu-Oskarowi OLEJNIKOWI

– Artystom Zespołu „ DO CZASU ”przy Dolnośląskie Stowarzyszenie Na Rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych „ Widnokrąg ” we Wrocławiu

a w szczególności:

– Prezesowi Stowarzyszenia – Leszkowi KOPCIOWI

– Kierownikowi Artystycznemu – Barbarze WŁOSINIAK

– Realizatorowi – Piotrowi KARNOSIOWI

– Obsłudze technicznej – Aronowi PIASECKIEMU

 

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny

składa serdeczne podziękowanie:

Organizacjom Związkowym-za pomoc finansową i logistyczną w organizacji przedsięwzięcia.

 

Zdjęcia z uroczystości do obejrzenia w galerii.

,

 

 

Aktualności klubowe , , , , ,

Brak komentarzy to “Jubileusz 25-cio lecia działalności klubu”

Leave a Reply

(required)

(required)