Strona główna » Aktualności klubowe » Sprawozdanie z zebrania

Sprawozdanie z zebrania

W dniu 24.II.2010 r. dzięki Dyrektorowi PKP PLK SA Centrum Realizacji Inwestycji Oddziału we Wrocławiu – który użyczył nam sali, odbyło się poszerzone zebranie Zarządu Klubu HDK PCK.
Na zebranie oprócz Zarządu Klubu Przyjęli zaproszenia i przybyli

– ILNICKI Zygmunt – Z – ca Komendanta Regionalnego Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu
– JĘDRUCH Jacek – V – ce Prezes Związku Zawodowego Kolejarzy w Przemyślu
– HRUSZCZAK Sebastian – Wiceprzewodniczący Zarządu Rady Osiedla Brochów

-NATANEK Wiesław – Z – ca Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” przy Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych we Wrocławiu
-STOŃ Adam – V – ce Przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy PKP Intercity Zakład Zachodni w Poznaniu

Tematem tegoż zebrania był zbliżający się Jubileusz 25 – lat działalności naszego
Klubu Krwiodawców.

Ważnym tematem było omówienie pomocy naszemu Koledze – Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi – Arturowi Marczakowi – który na początku grudnia uległ tragicznemu wypadkowi a walka o jego życie trwa jeszcze do dzisiaj.

Wstępnie został zatwierdzony termin Uroczystości tj. 08 maj 2010 r. ( sobota ) i
dzięki przychylności Decydentów odbędzie się na Obiekcie Młodzieżowego Centrum
Sportu Wrocław „ ORLIK ” w Brochowie.

Został ustalony WSTĘPNY program:
WSTĘPNY PROJEKT UROCZYSTOŚCI :
PIKNIKU DLA KRWIODAWCÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
godz. 9,00 – 13,45

– Udział ambulansu do poboru krwi z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
–Udział „ MAMOBUSU ” w celu przeprowadzenia badań Kobiet – Krwiodawczyń jak również Kandydatek
na Krwiodawczynie
–Udział Lekarzy Specjalistów – w dziedzinie PROSTATY dla Krwiodawców jak również Kandydatów na Krwiodawców

godz. 14,00
–Wręczenie Odznaczeń Państwowych przez Wojewodę Dolnośląskiego.

godz. 14,30
-Piknik Rodzinny z grillowaniem
–Mecz piłki nożnej pomiędzy Krwiodawcami a Parlamentarzystami
–W przerwie meczu: pokaz Grupy Specjalnej Straży Ochrony Kolei oraz pokaz psów tropiących

godz. 16,15
–Koncert Zespołu Dziecięco – Młodzieżowego „ DO CZASU ” ( osoby niewidome i niedowidzące )

godz. 17,30
Pokaz Grupy Ratownictwa Medycznego

godz. 18,00
–Koncert Zespołu Wokalno – instrumentalnego
godz. 21,30
–Zakończenie Uroczystego Spotkania.

Goście obecni na zebraniu zadeklarowali pomoc przy organizacji tegoż przedsięwzięcia.

Aktualności klubowe

Brak komentarzy to “Sprawozdanie z zebrania”

Leave a Reply

(required)

(required)