Strona główna » Aktualności klubowe » Wyróżnieni członkowie w 2009 roku

Wyróżnieni członkowie w 2009 roku

15 grudnia 2009

logo_pck

.

.

W tym roku, już tradycyjnie jak co roku podczas dni HDK wręczono odznaczenia zasłużonym członkom klubu.

.

.

..

Na wniosek Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych PKP we Wrocławiu KAPITUŁA ODZNAKI HONOROWEJ Polskiego Czerwonego Krzyża w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża oraz wszelaką pomoc dla Klubu HDK PCK nadała :

ODZNAKĘ HONOROWĄ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA III – STOPNIA dla :

1. PKP „ INTERCITY ” SA Zakład Zachodni w Poznaniu SEKCJA PRZEWOZÓW WROCŁAW

 

2. Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „ DOLKOM ” Sp. z o. o. we Wrocławiu

3. Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych we Wrocławiu

4. Pani Bożenie KOZMOWSKIEJ, Prezes ZarząduDolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „ DOLKOM ” Sp. z o. o. we Wrocławiu

5. Panu Andrzejowi SIKORSKIEMU, NACZELNIK Sekcji Przewozów Wrocław PKP „ Intercity” SA Zakład Zachodni w Poznaniu

.

ODZNAKĘ HONOROWĄ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA IV – STOPNIA Dla :

1. ZESPOŁU „ DO CZASU ”, przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu na Rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych „ WIDNOKRĄG ” we Wrocławiu

2. Panu Zdzisławowi DOMAGALE, Przewodniczącemu Związku Zawodowego Kolejarzy Dolnośląskich Zakładowa Organizacja Związkowa przy Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „ DOLKOM ” Sp. z o. o. we Wrocławiu

3. Panu Zbigniewowi DWOJAKOWI, PrzewodniczącemuKomisji Zakładowej NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ ” przy Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „ DOLKOM ” Sp. z o. o. we Wrocławiu

4. Panu Wiesławowi NATANKOWI, Wiceprzewodniczącemu NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ ” Komisja Zakładowa przy Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych we Wrocławiu

—————————

Na wniosek Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych PKP we Wrocławiu KAPITUŁA ODZNAKI HONOROWEJ Polskiego Czerwonego Krzyża w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża oraz honorowe i bezinteresowne oddawanie najcenniejszego leku – krwi n a d a ł a :

ODZNAKĘ HONOROWĄ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA II – STOPNIA dla :

1. Anny ZARZYCKIEJ

2. Władysława BELI

3. Pawła BUJARA

4. Adama KAZEK

5. Mariana SŁONINY

III – STOPNIA dla :

1. Artura ADAMCZYKA

2. Mariana AMBROZOWICZA

3. Mariana BOJDY

4. Mieczysława KRZEBIETA

5. Marka WŁODARCZYKA

IV – STOPNIA dla:

1. Mieczysława FELIKSIKA

2. Krzysztofa KOSIERBA

3. Artura MARCZAKA

4. Sylwestra SKIBICKIEGO

5. Marcina SERAFINOWICZA

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny, bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża n a d a ł :

1. Kajetanowi ORZSZYKOWSKIEMU, Odznakę ZASŁUŻONY Honorowy Dawca Krwi PCK II – STOPNIA za oddanie ponad 12 – litrów krwi

2. Annie KALIŚCIAK – MISIAK, Odznakę ZASŁUŻONY Honorowy Dawca Krwi PCK III – STOPNIA za oddanie ponad 5 – litrów krwi

3. Krzysztofowi DĘBOWSKIEMU

4. Andrzejowi KRUK

5. Mirosławowi ONISK

Odznakę ZASŁUŻONY Honorowy Dawca Krwi PCK III – STOPNIA za oddanie ponad 6 – litrów krwi

—————————

P R E Z E S ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA ANDRZEJ PODSIADŁO nadał :

MEDAL PAMIĄTKOWY Z OKAZJI 90 – LECIAPOLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

1. Andrzejowi GRĘBLI

2. Jackowi MIKOŁAJCZYKOWI

3. Stanisławowi SAWICKIEMU

4. Władysławowi SZCZEPAŃSKIEMU

5. Jerzemu ŚPIEWAKOWI

—————————

D Y R E K T O R Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Prof. dr hab. Tadeusza DOROBISZA we Wrocławiu Dr RYSZARD KOZŁOWSKI Za wybitnie szlachetne, bezinteresowne działanie na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka, co stanowi potwierdzenie  zaangażowania dla idei ludzkiego braterstwa oraz wszelką pomoc na rzecz Klubu Honorowych Dawców Krwi P.C.K. przy Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych PKP we Wrocławiu

wyróżnił

P O D Z I Ę K O W A N I E M :

Michała JAROS, POSŁA NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bożenę KOZMOWSKĄ, PREZES ZARZĄDU Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM”Spółka z o.o. we Wrocławiu

Beatę RECZULSKĄ, PKP „ CARGO ” Zakład Taboru Wrocław

Mgr Marka PAWICKIEGO, DYREKTORA PKP „ INTERCITY ” S.A. Zakładu Zachodniego w Poznaniu

Zbigniewa DWOJAKA, Przewodniczącego Komisji Zakładowej „ SOLIDARNOŚĆ ” przy Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej„ DOLKOM ” Spółka z o.o. we Wrocławiu

Zdzisława DOMAGAŁĘ, Przewodniczącego Związku Zawodowego Kolejarzy Dolnośląskich Zakładowej Organizacji Związkowej

przy Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „ DOLKOM ”Spółka z o.o. we Wrocławiu

Krzysztofa KOMISARSKIEGO, Przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych we Wrocławiu

Andrzeja ŻAKA, Przewodniczącego Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich Regionu Dolnośląskiego przy PKP „ INTERCITY” Sekcja Przewozów Wrocław

Dariusza CIERPISZA, Przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy Dolnośląskich przy Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu, DYREKTORA PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu.

Leszka KOPCIA, PREZESA Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych „ WIDNOKRĄG ” we Wrocławiu

Barbarę WŁOSINIAK, WICEPREZES Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych „ WIDNOKRĄG ” we WrocławiuZESPÓŁ „ DO CZASU ”przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Up
owszechniania Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych „ WIDNOKRĄG ” we Wrocławiu

>Andrzeja GRĘBLĘ, PREZESA Klubu HDK PCK przy PKP Wrocław Główny

Władysława SZCZEPAŃSKIEGO,Wiceprezesa Klubu HDK PCK przy PKP Wrocław Główny

oraz wyróżniających się Członków Klubu H.D.K. P.C.K.

Bogumiłę MARCINKOWSKĄ

Bolesława DOLNEGO

Sebastiana HRUSZCZAKA

Aktualności klubowe , , , , , , , , ,

One Comments to “Wyróżnieni członkowie w 2009 roku”

  1. Jacek Mikołajczyk

    Witam serdecznie!
    Bardzo długa lista osób wyróżnionych i odznaczonych. Aż miło poczytać jak wielu wśród nas aktywnie działa na rzecz propagowania idei Honorowego Krwiodawstwa a działalność ta jest dostrzegana i doceniana. Chociaż sam jestem ujęty na tej liście, to przy okazji serdecznie gratuluję pozostałym odznaczonym i wyróżnionym.
    Pozdrawiam serdecznie.

Leave a Reply

(required)

(required)