HDK Wrocław, HDK PKP, klub hdk, klub hdk we Wrocławiu

Listopadowe spotkanie

18 listopada 2010

W dniu 04 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej PKP przy ul. Joannitów 13 odbyło się jak co kwartał spotkanie Honorowych Krwiodawców–Członków Klubu działającego przy PKP Wrocław Główny.Spotkanie rozpoczął Prezes Klubu – Andrzej Grębla, który przywitał zaproszonych Gości oraz licznie przybyłych Członków Klubu H.D.K. P.C.K.

Na spotkanie przyjęli zaproszenia i przybyli:

1. Sławomir Piechota – Poseł, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu R.P,

2. Michał Jaros – Poseł na Sejm R.P. a zarazem Członek Klubu

3. Dr Małgorzata Szymczyk – Nużka – Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

4. Dr Małgorzata Antończyk – Kierownik Działu Metodyczno – Organizacyjnego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

5. Krzysztof Bramorski – Radca Prawny oraz działacz społeczny Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu,

6. Krzysztof Klarecki – Wiceprzewodniczący Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa we Wrocławiu

7. Andrzej Sikorski – Naczelnik PKP „Intercity” Zakład w Poznaniu Sekcji Przewozów Pasażerskich we Wrocławiu

(więcej…)

Przejawy aktywności społecznej naszych krwiodawców

13 listopada 2010

Jacek ma 52 lata i oddaje 52-ty drugi litr krwi Szanowni koledzy i koleżanki Krwiodawczynie.

Miło mi poinformować, że Członek Zarządu naszego Klubu, kolega Jacek Mikołajczyk otrzymał propozycję kandydowania na Radnego Rady Miasta i Gminy Jelcz Laskowice. Uważam, że wszelkie przejawy aktywności społecznej są zjawiskiem pozytywnym, dlatego jestem przekonany, że nasz kolega Jacek, który tak aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz idei czerwonokrzyskiej ze szczególnym uwzględnieniem honorowego krwiodawstwa podoła nowym obowiązkom, a zdobyte w dotychczasowej pracy społecznej doświadczenie będzie procentowało dla dobra społeczności jelczańsko laskowickiej. Jackowi, jako osobie skromnej nie wypada chwalić się swoimi osiągnięciami na niwie honorowego krwiodawstwa, dlatego pozwolę sobie na wymienienie kilku z nich. Jacek Został krwiodawcą 34 lata temu, w wieku 18 lat. W tym roku miał mały jubileusz, ponieważ skończył 52 lata życia i osiągnął ilość 52 litrów oddanej krwi. Przez wiele lat pełnił funkcję Wice Prezesa Klubu HDK przy Węźle PKP Wrocław Brochów. Z powodu zachodzących zmian Jacek kaddyduje na radnegoorganizacyjnych zmienił miejsce pracy i kilka lat temu przeniósł się do naszego Klubu HDK, gdzie pełni funkcję Członka Zarządu Klubu. Potrafi doskonale łączyć obowiązki służbowe z życiem osobistym i pracą społeczną. Za swoją działalność społeczną oraz długoletnie bezinteresowne oddawanie krwi został wyróżniony między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową PCK II stopnia, jak również najwyższym i bardzo cenionym w śród krwiodawców wyróżnieniem „Kryształowe Serce”. Dlatego drodzy koledzy i koleżanki, jako Prezes Klubu pozwalam sobie w imieniu własnym oraz Was wszystkich poprzeć kandydaturę naszego kolegi Jacka Mikołajczyka na Radnego Rady Miasta i Gminy Jelcz Laskowice. Jest to dla naszego klubu duży zaszczyt, aby mieć w swoich szeregach tak oddanego społecznika, jakim jest Jacek Mikołajczyk.

Prezes Klubu Andrzej Grębla.

Zmarł nasz kolega Stanisław Kucharski

8 listopada 2010

 Stanisław Kucharski

 

W dniu 08 LISTOPADA 2010 r. dotarła do nas bardzo przykra informacja, że zmarł nasz Kolega.

Jeden z założycieli naszego Klubu, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK, bardzo aktywny i czynny Członek naszego klubu.

STANISŁAW KUCHARSKI
- CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI -

 

 

.

NEKROLOG

Zebranie członków klubu – aktualizacja

11 października 2010

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny zaprasza na Zebranie Członków Klubu w dniu 04 listopada 2010 r. ( czwartek) o godz. 15:15 w SALI KONFERENCYJNEJ nr 112 ( I – piętro ) w budynku byłej Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej PKP we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13.
Na w/w zebranie zostaną zaproszeni następujący Goście:
– Sławomir PIECHOTA – Poseł na Sejm R.P.
– Michał JAROS – Poseł na Sejm R.P.
– Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu
– Przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
– Przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych U.M. Wrocławia

(więcej…)

Zebranie członków klubu

30 września 2010

Podczas ostatniego posiedzenia zarządu klubu które odbyło się 23 września 2010, został ustalony termin najbliższego zebrania członków klubu. Odbędzie się ono  4 listopada 2010r. (czwartek) o godzinie 15:30 w gmachu byłej Dyrekcji Okręgowej PKP przy ul.Joannitów 13 we Wrocławiu.

Jako goście na zebranie zostali zaproszeni:

  • Jaros Michał – Poseł na Sejm RP (członek klubu)
  • Sławomir Piechota – Poseł na Sejm RP
  • Leszek Kopeć – Prezes stowarzyszenia na rzecz wspierania kultury i sztuki osób niewidomych i niedowidzących “Widnokrąg” we Wrocławiu
  • Przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
  • Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia oddział we Wrocławiu

W czasie zebrania podsumowano również obchody 25-lecia Klubu HDK PCK przy PKP Wrocław Główny

Zdjęcia z posiedzenia zarządu w dziale galeria.