HDK Wrocław, HDK PKP, klub hdk, klub hdk we Wrocławiu

Wielkanoc

26 marca 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie Członków Klubu

25 marca 2013

Dzień Kobiet

7 marca 2013

2013.

30 grudnia 2012

 

 

 

Kolejne spotkanie na szczycie

22 grudnia 2012

 

 

W dniu 2012.12.14. o godzinie 15.30 na terenie przedsiębiorstwa DOLKOM Wrocław, odbyło się trzecie z kolei, coroczne spotkanie Zarządu Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny z dyrektorami kolejowych zakładów pracy, których pracownicy są członkami MK HDK.

 

Ze strony zaproszonych gości w spotkaniu udział wzięli:

 1. Grażyna Blicharz –  Dyrektor Biura – Związek Pracodawców Kolejowych w Warszawie
 1. Ewa Boguszewska –  Dyrektor Wykonawczy PKP „Intercity” S.A.
 2. Michał Jaros –  Poseł na Sejm RP
 3. Czesław Rosa –  Prezes Zarządu Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. we Wrocławiu
 1. Mirosława Talarska –  Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych Dolnośląskiego  Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. we Wrocławiu
 1. Andrzej Seszycki –  Rzecznik Prasowy Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu
 2. Tadeusz Szulc –  Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu
 1. Zbigniew Kryś Dyrektor Zakładu Zachodniego PKP „Intercity” S.A. w Poznaniu
 2. Andrzej Sikorski –  Naczelnik Sekcji Handlowej we Wrocławiu Zakładu Zachodniego PKP „Intercity” S.A. w Poznaniu
 1. Tomasz Szyszkowski –  Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu
 1. Ryszard Kozłowski –  Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
 1. Rafał Czepil –  Radny Rady Miejskiej Wrocławia
 2. Łukasz Derylak –  Centrala PKP PLK S.A. Zespół Prasowy Warszawa

 

Ze strony Zarządu Międzyzakładowego Klubu HDK:

 

 1. Andrzej Grębla –  Prezes Międzyzakładowego Klubu H.D.K.
 2. Władysław Szczepański –  Wiceprezes Klubu H.D.K.
 3. Jacek Mikołajczyk –  Sekretarz Klubu H.D.K.
 4. Bolesław Dolny –  Członek Zarządu  Klubu H.D.K.
 5. Bogumiła Marcinkowska –  Członek Zarządu Klubu H.D.K.

 

(więcej…)